Hacim Nasıl Ölçülür? Katı Sıvı Gaz ve Ses Hacmi Ölçme Yöntemleri

0
Advertisement

Hacim nedir? Katı sıvı ve gazların hacmi, sesin hacmi nasıl ölçülür? Örnekler, katıların hacim ölçümü formülleri, hacim ölçme yöntemleri.

hacim ölçme

Hacim Nasıl Ölçülür? Katı Sıvı Gaz ve Ses Hacmi Ölçme Yöntemleri

Hacim, bir sesin duyulduğu seviye veya bir katı, sıvı veya gazın kapladığı alan miktarıdır.

Ses hacmi ses seviyesi sesin yüksekliğidir.
Bir konteynerın hacmi, kapasitesi veya kapladığı alandır.
Hacim, Uluslararası Birimler Sistemi tarafından belirlenen kübik birimler cinsinden ifade edilir.

Sesin Hacmini Ölçme

Bir sesin yüksekliği, sessiz veya yüksek ses gibi öznel olabilir. Daha nesnel bir ses ölçümü başka faktörleri içerir:

Ses basıncı seviyesi (SPL) – İnsan kulağının, SPL’i 600-1000 milisaniye arasındadır.

Advertisement

Desibel (dB) – Bu, sesin gücü ve yoğunluğu arasındaki orandır. Maksimum insan hassasiyeti 2 ila 4 kHz arasındadır.

Katıların Hacminin Ölçülmesi

Katıların hacmi, santimetre küp veya metreküp cinsinden ifade edilir.

Katıları ölçmenin yollarına örnekler:

 • Dikdörtgen prizma – Uzunluk ölçüsünü genişlikle çarpın, ardından yükseklikle çarpın
 • Küp – Tüm kenarı aynı olduğundan, herhangi bir kenarın uzunluğunun küpüdür. a bir kenar uzunluğu olursa küpün hacmi a³dür.
 • Prizma – Prizmanın taban alanını bulun, ardından alanı prizmanın yüksekliğiyle çarpın.
 • Üçgen prizma – Tabanın alanını bulun, ardından alanı üçgenin yükseliği ile çarpın ve ikiye bölün. Tabanın alanını b kabul edersek, üçgen prizmanın alanı 1/2.h.b olacaktır
 • Silindir – Dairesel yüzeyin alanını bulun (πr²), sonra bu alanı silindirin yüksekliği ile çarpın, yani πr²h
 • Piramit – Tabanın alanını bulun ve bu alanı piramidin yüksekliğiyle çarpın ve üçe bölün.
 • Kare piramit – Tabanın alanını bulun ve bu alanı piramidin yüksekliğiyle çarpın ve üçe bölün. Formülü 1/3s²h dir.
 • Dikdörtgen piramit – Tabanın alanını bulun ve bu alanı piramidin yüksekliğiyle çarpın ve üçe bölün. Formülü 1/3 lwh dir. (l uzunluk, w genişlik, h yükseklik)
 • Küre – Bir kürenin hacmi, 4/3 çarpı pi çarpı r³(yarıçapının küpü) dür veya 4/3 πr³
 • Koni – Bir koninin hacmini bulmak için, dairesel yüzün alanı veya πr², 1/3 ile ve koninin yüksekliği ile çarpılır. 1/3 πr²h dür.

Sıvıların Hacmini Ölçme

1000 santimetre küpün 1 litre, 1000 litre 1 metre küp olduğunu bilirsek sıvıları ölçmek oldukça kolaydır.

Sıvıları ölçmenin yollarına örnekler:

 • Ölçme kapları – Ölçme kapları çeşitli boyutlarda olur ve sıvı ya da kuru ürünleri ölçmek için kullanılabilir.
 • Ölçüm kaşıkları – Ölçüm kaşıkları çeşitli ebatlarda olur ve kuru veya sıvı ürünleri ölçebilir.

Gaz Hacmi Ölçümü

Gaz hacmini ölçmenin yollarına örnekler:

 • Bir gaz şırıngası kullanın – Bu, belirli bir gaz hacmini kapalı bir sistemden çekmek için veya kimyasal bir reaksiyondan gelen gazın hacmini ölçmek için kullanılabilen bir laboratuvar cihazıdır.
 • Bir spirometre kullanın – Tidal hacim adı verilen ve ciğerlerinizden çıkan havanın hacmini ölçer.
 • Gazı hapset – Bir reaksiyondan gelen gazı hapsetmek için bir balon kullanın. Sonra kürenin hacmini hesaplayın.

Bir silindirdeki sıkıştırılmış gazın hacmi için, şu denklemi uygulayın;

İdeal Gaz Yasası: PV = nRT, burada P basınç, V hacimdir, n mol sayısıdır, R gaz sabittir ve T mutlak sıcaklıktır

Advertisement


Leave A Reply