Hadis Nedir? 40 Hadis’i Şerif

0

Hadis ne demektir? Hadisler günümüze nasıl gelmiştir? Seçilmiş 40 adet hadis şerif.

40-hadis

Hadis denildiğinde genellikle sevgili Peygamberimizin mübarek sözleri ve işleri anlaşılır. Buna sünnet de denilmektedir.

Peygamberimizin sahabeleri ondan duyduklarını ezberleyerek, başkalarına nakletmişler, onun çeşitli olaylardaki hal ve hareketlerini öğrenip, başkalarına öğretmişlerdir. Böylece hadisler kaybolmaktan kurtulmuş, Peygamberimizin sünneti apaçık ortaya çıkmıştır.

Hadisler, ayet değildir. Çünkü ayet yüce Allah’ın sözüdür. Hadis ise Peygamberimize aittir. Kudsi hadis denildiği zaman da manâsı Allah’a, sözü Peygamberimize ait hadis anlaşılır.

Hadisler ilk devirlerden beri yazılarak, ayrı bir ilim olarak korunmuştur. Hadis ilmiyle uğraşanlara Muhaddis denilir.

Peygamberimize ait olmadığı halde ona maledilen ve kitaplara geçen bazı sözlere uydurma yani (mevzû hadis) denilir. Bunlar

hiç bir zaman geçerli olmaz. Mevzû hadislerle amel etmek caiz • değildir. Bunları uyduranlar en büyük yalancılardır.

İslâm alimleri hadis konusunda çok titiz davranmış ve çok kıymetli kitaplar yazmışlardır. Bunların en önemlileri Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis kitabıdır.

Kırk Hadis’i Şerif

1-Allah’ın en çok sevdiği amel, az da olsa devamlı olanıdır.

2-Amellerin en üstünü, güzel ahlâk ve gücün yettiği kadar öfkelenmemektir.

3-Allah ‘ın en çok sevdiği amel, vaktinde kılınan namaz ve ana babaya İyiliktir.

4- inancın en üstünü, sabır ve hoşgörüdür.

5- Allah’ın en çok sevdiği amel, Allah için sevmek, Allah İçin sevmemektir.

6-Cihadın en üstünü, bir kimsenin hiç bir kimseye haksızlık yapmamasıdır.

7-Allah’ın en çok sevdiği amel, dilin Allah’ın zikrinden ıslak olarak ölmendir.

8-İnancın en üstünü, nerede olursan ol, Allah ‘ın seninle beraber olduğunu bilendir.

9- Allah’ın en çok sevdiği amel, Allah’a inanmak sonra da akrabalara iyilik etmektir.

10-Günlerin Allah yanında en üstünü, Cuma günüdür.

11-Allah’ın farzlardan sonra en çok sevdiği iş, bir Müslümanı sevindirmektir.

12-Savaşların en üstünü, insanın kendi nefsi ve hevası ile cihad etmesidir.

13-Allah’ın en çok sevdiği amel, acele edip, namazı vaktinin başında kılmaktır.

14-Duaların en üstünü, kulun: “Allahûm merham ümmete Muhamedin rahmeten âmmeh” demesidir.

15-Allah’ın en çok sevdiği amel, dilin (günah olan şeylerden) korunmasıdır.

16-Duaların en üstünü, kişinin nefsi için yaptığı duadır.

17-Allah’ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir. Sevmediği yerler ise çarşı ve pazarlardır.

18-Zikirlerin en üstünü, “Lâ ilahe illallah”, Duaların en üstünü “Elhamdülillah” elemektir.

19-Allah’ın en çok sevdiği cihad, zalim âmire karşı hak’kı söylemektir.

20- Saatlerin en üstünü, gecenin son saatleridir.

21- Allah’ın en çok sevdiği söz en doğru olanıdır.

22- Sadakaların en üstünü, iki kişinin arasını düzeltmektir.

23- Allah’ın en çok sevdiği oruç, Davud (a.s)’ın orucudur. Bir gün tutar, bir gün yerdi.

24- Sadakaların en üstünü, aç olan karnı doyurmaktır.

25- Allah ‘ın en çok sevdiği sofra, üzerinde çok el bulunandır.

26- Sadakaların en üstünü, susuz kimseye su içirmektir.

27- Allah’ın en çok sevdiği kullar, Allah’dan en çok korkanlardır.

28- Namazların en üstünü, kıyamı uzun olanlarıdır.

29- Allah’ın en çok sevdiği kullar, ailelerine en faydalı olanlardır.

30- ibâdetlerin en üstünü, dua eylemektir.

31- Allah’ın en çok sevdiği kelime dörttür. Onlar “Allahuekber, Sübhanallah, Elhamdülillah ve Lâ ilâhe illallah’dır.”

32- İbadetlerin en üstünü Kur’anı yüzünden okumaktır.

33- Allah’ın en çok sevdiği kelimeler: “Sübhanallahi ve bihamdihi” kelimeleridir.

34- Amellerin en üstünü doğru ve güzel niyettir.

35- Allah’ın en çok sevdiği eğlence, at koşturmak ve atıcılıktır.

36- inananların en üstünü, huyları güzel olanlardır.

37- Allah’ın en çok sevdiği din, batıldan Hak’ka yönelten ve kolay olan dindir. Yani İslâm’dır.)

38- Amellerin en üstünü, Allah için ilim öğrenmektir.

39- Allah’ın en çok sevdiği isimler, Abdullah ve Abdurrahman isimleridir.

40- Amellerin en üstünü, helâlinden kazanmaktır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply