Hadis Nedir? Hakkında Bilgi

0

Hadis nedir, ne demektir? Hadis çeşitleri nelerdir? Hadislerin önemi ve islamdaki yeri nedir, hadisler ile ilgili, hakkında bilgi.

hadis

Hadis Nedir? Hakkında Bilgi

Hadis; Hz. Muhammed‘in İslâm diniyle ilgili sözleri; kök anlamı, haber, söylenti, bildirmedir. Hz. Muhammed, Kuran hükümlerine dayanarak Müslümanlara din öğretirken, zaman zaman kendisi de aydınlatmalarda bulundu ve özlü sözlerle Kuran ayetlerinin daha açık bir biçimde anlaşılmasını sağlamaya çalıştı.

Hz. Muhammed‘in kendi düşüncesini içerenlere Nebevi hadis, özü ilahi bir nitelik taşıyan sözleri Hz. Muhammed‘in olanlara Kudsi hadis denilir. Kuran’dan sonra, belli başlı dayanaklardan ilki sayılan hadis üzerinde İslâm bilginleri titizlikle durmuşlar, Hz. Muhammed zamanında yazıya geçirilmediği için, belleklerden dillere geçenlerin gerçek değerlerini araştırmışlardır.

Bu yüzden hadisler, sahih, zaif ve hasen olmak üzere üçe ayrılır:

Doğruluğundan hiçbir kuşku duyulmayan Hz. Muhammad‘den sonra, ravileri ve rivayet silsileleri iyi bilinen hadisler sahihdir. Hz. Muhammed‘ in sözü olup olmadığı kuşkulu olan ravileri iyi bilinmeyen, hadisler zaif sayılır. Hasen hadisler ise sahih olmasa bile, Hz. Muhammed‘in sözü olduğundan kuşku edilmeyenlerdir.


Leave A Reply