Halep Nerededir? Halep Tarihi

0

Halep hangi ülkededir? Halep ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Suriye Halep hakkında bilgi.

halepHalep; Suriye’nin kuzeybatısında kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Suriye’nin ikinci büyük kentidir. Türkiye’ye 48 km, Akdeniz kıyısında Lazkiye Limanı’na 112 km uzaklıktadır. Pamuklu basma, ipekli, yünlü dokuma, çimento, vb başlıca endüstri etkinlikleridir. Suriye’nin üç üniversitesinden biri olan Halep Üniversitesi’nde 16 bin öğrenci öğrenim görür. İlkçağdan bu yana Basra Körfezi’nden Akdeniz’e inen yollar üzerinde bulunduğundan canlı bir ticaret merkezi olan kent, dışalım-dışsatım işlemlerinde Lazkiye Limanı’ndan yararlanır. Başkent Şam, Bağdat, Beyrut ve Türkiye ile demiryolu bağlantısı vardır. Eski ve yeni kent olmak üzere iki bölümden oluşan kentin, eski bölümü geleneksel havasını korurken, yeni kentte çağdaş yapılar, endüstri, ticaret, hükümet kuruluşları yer alır.

Advertisement

Tarih: Kentin tarihi İÖ 2. bin yılına kadar iner. Önceleri küçük bir yerleşme olan Halep, Hitit Kralı II. Murşili’ nin Suriye Seferi sırasında yağma edildi. İÖ 1650’de kent Mitannilerin eline geçti. İÖ 1430’da yeniden Hitit egemenliğine girdi. Asur döneminde ise sönük bir yerleşme haline geldi. Bölgede Seleukos Krallığı’nın kuruluşuna kadar kent aynı yaşamını sürdürdü. Kral Seleukos kenti bayındır hale getirdi. İÖ 64’te kent Roma’ya bağlandı. Bizans döneminde canlı bir ticaret merkezi haline geldi. İS 540’ta Sasani Kralı I. Keyhüsrev’in saldırısına uğradı ve tümüyle yıkıldı. 636’da İslâm Ordusu kenti fethetti. Emeviler ve Abbasiler döneminde Halep daha çok bir ordugâh özelliğini taşıdı. 9. yüzyılın sonlarında Tolunoğulları’nın, 937-944 arasında İhşidilerin egemenliğinde kaldı. 944’ten sonra Hamdaniler tarafından ele geçirilerek başkent yapıldı. 962’de Bizanslılar tarafından alındıysa da yeniden Hamdanilerin eline geçti. 1085’te de Selçuklu yönetimine girdi. Haçlı Seferleri’nde büyük yıkıma uğrayan kent, 1129’da İmadettin Zengi’nin eline geçti. Zengiler döneminde kent, büyük çapta bayındır hale getirildi. 1183’te Selahattin Eyyubi’nin eline geçti ve bölgenin en zengin antlaşmalarla Doğu-Batı ticaretinde önemli bir merkez oldu. 1260’ta İlhanlı Hükümdarı Hülagü, kenti yakıp yıktı. Memlûklular İlhanlıları yenilgiye uğratarak kenti ele geçirdiler. 1516’daki Mercidabık Savaşı’ndan sonra Osmanlı egemenliğine girdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edildi (28 Ekim 1918). Daha sonra Fransızlar tarafından 1920-1924 arasında kurulan Halep Devleti’nin merkezi oldu. ikinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Fransız mandası olarak kaldı; Fransızların bölgeden ayrılmalarından sonra Suriye toprakları arasında yer aldı. Günümüzde il yönetim merkezidir.


Leave A Reply