Halife Me’mun Kimdir?

0
Advertisement

Abbasi hükümdarlarından ve Abbasilerin en ünlü hükümdarlarından birisi olan Me’mun kimdir? Me’mun’un hayatı hakkında bilgiler.

ME’MÛN (786 – 833)

Abbasî hükümdarlarının en ünlülerinden bîridir. Hârûnu’r-Reşîd’in oğludur. Bağdat’ta doğdu. Bütün Doğu illerinin genel valisi sıfatı ile Merv’de bulunurken, babası ölüp ağabeyisi Emîn halife olunca veliaht oldu. Emîn, kardeşinden, küçük yaştaki oğlu Prens Musa lehine veliahtlikten vazgeçmesini isteyince, Me’mûn ayaklandı. Emîn, Bağdat’ta öldürüldü, Me’mûn halife oldu. Muktedir vezirlerle imparatorluğun haşmetini en yüksek derecesine çıkardı. Bundan dolayı, «El-Kebîr» (Büyük) diye anılır.

Me’mûn, klâsik İslâm tarihînin en muhteşem hükümdarı olmuş, devrinde İslâm İmparatorluğu en kudretli çağına erişmiş ondan sonra çökme belirtileri baş göstermiştir Onun devrinde Bağdat’ın nüfusu 4 milyona Irak’ın ki 20 küsur milyona çıkmıştır. İmparatorluk, Atlantik’ten Hindistan’a, Orta Afrika’dan Orta Asya’ya kadar uzanıyordu. Bilim, sanat, edebiyat şahikasına çıkmıştı. Dünya medeniyetini Müslümanlar temsil ediyorlardı.

Me’mûn öldükten sonra yerine 10 yaş küçük kardeşi Mû’tasım geçti.

Advertisement

Leave A Reply