Halifelik Bize Ne Zaman Geçmiş ve Ne Zaman Kaldırılmıştır?

0
Advertisement

Halifelik ne demektir ve bize halifelik ne zaman geçmiş ve halifelik ne zaman kaldırılmıştır konusu ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız.

halifelik

Halifelik Bize Ne Zaman Geçmiş ve Ne Zaman Kaldırılmıştır?

Halife, Peygamber’in halefi, yerine geçen vekili demektir. Peygamber öldükten sonra (632) Medine’de bulunan bütün Müslümanlar bir araya gelerek Peygamber’in en yakın arkadaşı ve kayınbabası Hz. Ebubekir‘i Halife seçtiler. Bu suret ile İslamlıkta Halifelik devri başladı.

Dört Halife Devri ve Sonrası

İlk dört halifeden sonra, (Ebubekir, Ömer, Osman, Ali), halifelik Muaviye ve Emevilere geçti ve bunların zamanında babadan oğula geçen bir saltanat haline geldi. Emevilerden sonra 750 yılında Peygamber’in amcası Abbas’ın oğulları halifeliği elde ettiler. Abbasî devletini kurarak 508 yıl halifeliği ellerinde tuttular. Bağdat’ın Moğolların eline geçmesinden sonra Mısır’a kaçan Abbasîler, 250 yıl kadar da Mısır’da halifelik yaptılar. Nihayet 1517’de Yavuz Sultan Selim Mısır’ı alınca halifelik Osmanlılara geçti.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Halifeliğin Osmanlı’ya Geçişi

Osmanlı padişahları bu devlet yıkılıncaya kadar hem padişah, hem de halife sanını taşıdılar. Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra halifelik daha bir süre Osmanlı soyunun elinde kaldı. Nihayet 1924 yılı 3 Martında TBMM’nin kabul ettiği bir kanunla halifelik kaldırıldı. Bununla birlikte Osmanlı soyundan olanlar memleketten çıkarıldı. Bugün dünyada halife adını taşıyan kimse yoktur. Yalnız kutsal emanetler hala bizim elimizde Topkapı Sarayında bulunmaktadır.

Halifeliğin Kaldırılması

Halifelik, bütün dünya Müslümanlarını temsil eden bir kurumdur. Osmanlılara, Yavuz Sultan Selim’in (1517) Mısır seferinden sonra geçmiştir. Savaş sonunda Yavuz Sultan Selim, İstanbul’a aynı zamanda halife olarak dönmüştür. Bundan sonraki padişahlar, «halife» adını da almışlar, dünya ve din işlerini bir arada yürütmeye çalışmışlardır.

Advertisement
Son Halife Abdülmecit

Son Halife Abdülmecit

Dünya ve din işlerinin bir arada yürütülmesi, Osmanlı Devletine büyük zararlar vermiştir. Birçok yenilikler, dince sakıncalı sayılarak Anadolu’ya sokulmamıştır. Son padişah Vahdettin, bununla da kalmamış, Anadolu’da kurtuluş savaşı verenlerin üzerine dine dayanarak bir «hilafet ordusu» göndererek kötü bir örnek verince, artık bu kurumun kaldırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Fakat, halifeliğin kaldırılması, bilinçsiz çevrelerde olumsuz tepkilere yol açabilir düşüncesiyle, Cumhuriyetin ilanından sonraya bırakılmıştır. 3 Mart 1924 günü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi halifeliği kaldırdı. Böylece dünya işleriyle din işleri birbirinden ayrıldı.


Leave A Reply