Halit Bin Velit Kimdir?

0
Advertisement

Halit Bin Velit Kimdir ve ne yapmıştır? Halit Bin Velit hayatı, dönemi, başarıları, İslamiyete katkıları ile ilgili bilgi.

Halit Bin Velit

Halit Bin Velit Kimdir?

Halit Bin Velit; Arap komutanıdır (Mekke ? – Medine 642).

Hudeybiye Antlaşması sırasında ailesinin komutanlık hakkı yüzünden Kureyş müşriklerinin başında bulundu. 629’da Müslüman oldu, Medine’ye göç etti. İlk seferi Mute Savaşı oldu. İslâm Orduları’nı yöneten üç komutanın şehit düşmeleri üzerine orduyu Medine’ye getirdi. Hz. Muhammed ona “Seyfullah” (Allah’ın Kılıcı) unvanını verdi. Mekke’ nin fethi sırasında sağ kanada komuta etti.

Tebük Seferi’nden sonra Ukeybir bin Abdülmelik’i tutsak ederek Hz. Muhammed‘in huzuruna getirdi. Hz. Ebubekir‘in halifeliği sırasında peygamberlik savında bulunanları ortadan kaldırdı, ayaklanmaları bastırarak İslâmlığa unutulmaz yararlar sağladı (633). Birçok savaşta İran Orduları’nı bozguna uğrattı, bütün Irak’ı İslâm egemenliği altına aldıktan sonra, Ecnadeyn, Dımaşk ve Yermuk’ta da Bizans’ a karşı savaştı ve önemli zaferler kazandı. Başkomutanlıktan ayrıldıktan sonra da Suriye’deki fetihlere katıldı, bir süre valilik yaptı, isteğiyle ayrıldı.

Advertisement

Leave A Reply