Halit Ziya Uşaklıgil Edebi Kişiliği ve Hayatı

0
Advertisement

Halit Ziya Uşaklıgil’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Halit Ziya Uşaklıgil’in eserleri.

Halit Ziya Uşaklıgil Portresi - ResmiBüyük bir romancımızdır. 1866’da istanbul’da doğdu. İlköğrenimine istanbul’da başlayıp İzmir’de tamamladı. Orta dereceli okullarda öğretmenlik, bir bankada memurluk yaparken ilk yazılarını yayımlamaya başladı. Edebiyat alanında oldukça tanındıktan sonra istanbul’a geldi. 1896’da, arkadaşlarıyla birlikte, edebiyatımızda Serveti-fünun Topluluğu olarak anılan edebiyat hareketini başlattı. Bir süre istanbul Üniversitesi’nde Batı edebiyatı dersleri okuttu. Cumhuriyet’ten sonra çeşitli eserler verdi, anılarını yazdı. 1945’te istanbul’da öldü.

Halit Ziya Uşaklıgil, en ünlü, en usta romancılarımızdan biridir. Edebiyatımızda roman türünün batılı anlam ve yapıda ilk gerçek örneklerini verdi. E-serler konu, konuyu işleyiş, plan, yapı bakımından kusursuzdur. Yalnız, sade, duru, arı bir dil, anlatım yerine, uzun, şiirli tasvirlerle, pek çok yabancı sözcüklerle dolu bir üslup kullanır.

Halit Ziya Uşaklıgil küçük hikaye dalında da edebiyatımızın ilk başarılı örneklerini vermiştir. Hikâyeleri gerek dil, anlatım, gerek konularının daha yerli ortamlardan, kişilerden seçilmiş bulunmaları bakımından romanlarından daha tabiî bir özellik gösterir. Gerçekten de yazar romanlarında alafranga, varlıklı insanların öyküsünü dile getirirken, hikâyelerinde orta sınıfın, geniş halk yığınlarının öyküsünü anlatır.

Halit Ziya Uşaklıgil, edebiyatta anı denilen türün de bizde en geniş, yeterli, düzenli ürünlerini veren bir yazardır. Üç ayrı bölümde, konuda kaleme aldığı anıları dokuz cilt tutuyor. Onun bu anıları değerli birer edebî eser sayıldığı kadar, yaşadığı yılların pek çeşitli oluşları, olayları konusunda da bizlere bilgi verir.

Advertisement

Halit Ziya Uşaklıgil’in en önemli kitapları şunlardır:

Roman : Mai ve Siyah; Aşk-ı Memnu; Kırık Hayatlar.

Hikâye kitapları : Bir Yazın Tarihi; Solgun Demet; Sepette Bulunmuş; Onu Beklerken; İhtiyar Dost.

Anılar : Kırk Yıl; Saray ve Ötesi.

Advertisement

Leave A Reply