Hanbelilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki en yaygın mezheplerden birisi olan Hanbelilik mezhebi ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Hanbelilik nedir?

Hanbelîlik

Advertisement
  • Hanbeli mezhebi, İmam Ahmed bin Hanbel’in sistematize ettiği bir ekoldür.
  • Bu mezhebin en önemli özelliği kıyas ve re’y (görüş)’den ziyade ayet, hadis ve sahabe sözlerine ağırlık vermesidir.
  • Bunun için bu mezhepte hadise dayalı bir fıkıh anlayışı hakimdir.

Hanbelilik Hicaz bölgesi, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’da yaygındır.


Leave A Reply