Hane İle İlgili Birleşik Kelimeler

0
Advertisement

Hane kelimesinin sözlük anlamı ve hane kelimesinin birleşimi ile meydana gelmiş birleşik kelimeler listesi. Hane ile ilgili birleşik kelimeler.

HANE;

1. isim Ev, konut
2. Ev halkı
“Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu ama hanesi kalabalıktı.” – N. Cumalı
3. Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz
“Dama tahtasında altmış dört hane vardır.”
4. matematik Basamak
5. müzik Klasik Türk müziğinde, peşrev vb. saz parçalarının bölümlerinden her biri

abdesthane ameliyathane aşhane balhane
balıkhane baruthane basmahane batakhane
bekârhane bendehane berhane besihane
bıçkıhane birahane bitirimhane boyahane
bozahane böcekhane bulaşıkhane buzhane
cambazhane cephane çalgıhane çamaşırhane
çayhane çekiçhane çelikhane çiftehane
çilehane darphane defterhane dershane
devlethane dikimhane divanhane Divanhane
doğumhane dokumahane dökümhane fakirhane
ferhane fetvahane fişekhane fotoğrafhane
gasilhane gazhane gusülhane güderihane
haddehane hahamhane halvethane hapishane
haşhaşhane hayalhane helvahane humbarahane
ıslahhane ibadethane idarehane imalathane
imarethane inekhane ipekhane iplikhane
kademhane kahvehane kalavrahane kalayhane
kalhane kasaphane kayıkhane kaynakhane
kerhane kesimhane keşişhane kılıçhane
kıraathane kiremithane kirişhane klişehane
konsoloshane kuluçkahane kumarhane kumbarahane
kuşhane kütüphane mahpushane mantarhane
mapushane marangozhane mehterhane memişhane
Mevlevihane meyhane misafirhane miskinhane
muayenehane mumhane muvakkithane mücellithane
mühendishane mürettiphane nakkarhane nekahethane
nezarethane patrikhane peynirhane piskoposhane
rasathane saadethane sabunhane salhane
saraçhane sebilhane sefarethane semahane
sırmakeşhane silahhane süthane şaphane
Şaphane şaraphane şifahane şişhane
tabakhane tahaffuzhane talimhane tamirhane
tasfiyehane tavhane telgrafhane tembelhane
teneffüshane tephirhane terkiphane terzihane
teşrihhane tevkifhane tımarhane ticarethane
tophane tüfekhane umumhane vaftizhane
yağhane yatakhane yazıhane yemekhane
yetimhane yoğurthane mülahazat hanesi


Leave A Reply