Hanefilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki en yaygın mezheplerden birisi olan Hanefilik mezhebi ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Hanefilik nedir?

Hanefîlik

Advertisement
  • Hanefîlik, ünlü Türk bilgini İmam Ebu Hanife veya İmam-ı Azam olarak bilinen Numan. b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşmuş bir mezheptir.
  • Mezhep, önce Irak’ta daha sonra Türkiye, Balkanlar, Pakistan Kafkasya, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika’da benimsenmiş ve yayılmıştır.
  • Akıl ve mantık kurallarını bilimsel metotlar sonucunda kullanımı, dini sorunların çözümünde esnek bir yol izlenmesi, mezhebin çok geniş coğrafyalara yayılmasına imkan sağlamıştır.
  • Hanefilikte diğer mezheplere oranla alimin kendi görüşlerinden hüküm çıkarma (içtihad/rey) ve kıyas metodunu çok kullanılmıştır.
  • Dinî sorunların çözümünde tümevarım metodunu kullanan Ebu Hanife, Müslümanların birbirleriyle fikir alışverişine (Şura) de büyük önem vermiştir.


Leave A Reply