Hannibal Kimdir?

0
Advertisement

Ünlü Kartacalı devlet adamı Hannibal Kimdir? Kartacalı Hannibal’ın hayatı, dönemi, savaşları ve tarihteki yeri ile ilgili bilgi.

hannibalHANNİBAL (M.Ö. 247-183)

Eski Kartaca’nın en büyük generali ve devlet adamıdır. Büyük askeri hareketlerde gösterdiği başarılar onu eski çağların en yüksek askeri dehası haline getirmiştir. Hannibal, savaşlarda durumun en fazla aleyhinde olduğu anlarda bile ne yapıp yapıp durumu lehine çevirmeyi bilir, sayıca kendi ordusundan çok üstün orduları yenerdi.

Hannibal, daha küçük bir çocukken, İspanya’ya götürülmüş, orada sıkı bir askeri eğitim altında tutulmuştu. 21 yaşına geldiği zaman İspanya’daki Kartaca ordusunun komutanlığını almış bulunuyordu. Hannibal, Kuzey Afrika’yı ele geçirmek isteyen Romalılar’a karşı giriştiği savaşı sonuna kadar götüreceğine dair babası Hamilkar Barkas’a söz vermişti. Bu büyük asker, Romalılar’ı italya’da yenebileceğine inandığı için, kudretli bir ordu hazırlayarak, Roma üzerine yürümeye karar verdi. Ordusunda bulunan fillerle, Pirene dağlarını aştı, İtalya’ya girdi. Dağların dar geçitlerinden yaptığı yürüyüşte, özel olarak Afrika’dan getirttiği fillerin bir kısmını kaybetmiş, birçok askeri de yollarda ölmüştü.

Roma’ya yürüyen Hannibal ordusu 20.000 piyadeyle 6.000 atlıdan ibaretti. Bu kuvvet, 700.000 kişilik Roma ordusunun yanında, pek küçük kalıyordu. Buna rağmen, Hannibal, Rhone nehrini Romalılar yetişmeden geçti, Scipio idaresindeki Roma ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Bu savaştan hemen sonra Trebia nehri çevresinde karşılaştığı iki orduyu daha yendi (M. Ö. 218).

Hannibal ertesi yıl da Romalı general Flaminius idaresindeki orduyu yenerek Apulia üzerine yürüdü. M. Ö. 216 yılında Capua’ daki savaşı da kazanmış, bu savaşta Romalılar 50.000 ölü vermişti. Hannibal Capua’yı alınca burada ordugâhını kurdu ve birçok savaşlarda yorgun düşen askerini dinlenmeye çekti.

Advertisement

Hannibal’in bu şekilde hareket etmesi en büyük hatası oldu. Romalılar önemli bir savaşa girişmeden yaptıkları küçük hücumlarla Kartaca ordusunu zayıf düşürdüler. Bu arada M.Ö. 207 yılında Hannibal’in kardeşi Hasdrubal’ın giriştiği bir sefer de Romalılar tarafından başarısızlığa uğratıldı.

Öte yandan, Romalı komutan Scipio savaşı yeniden Afrikaya geçirmişti. Kartacalılar yurdu koruması için Hannibal’i memlekete çağırdılar. Hannibal M. Ö. 202’de yaptığı bir savaşta Romalılara yenildi, böylece 18 yıl süren savaştan sonra, ağır barış şartlarını kabul etmek zorunda Kaldı.

Hannibal yurduna döndükten sonra askerlikten ayrıldı, bir sivil önder olarak Kartaca’nın kalkınmasına çalıştı. Kısa bir zaman içinde bu alanda gösterdiği başarı Romalılar’ı kızdırmış, kıskandırmıştı. Arka arkaya elçiler göndererek onu iktidardan uzaklaştırmak istiyorlardı. Bütün bu hareketlerin sonucu olarak Hannibal Efes’e kaçtı, Suriye’ deki III. Antiokhos’a yardım etmek istedi. O da Suriye filosunu Hannibal’in emrine verdi. Hannibal bir savaşta yenilince bu defa da Girit’e kaçtı. En sonunda Bithynia kralına sığındı. (Bithynia bugün İzmit, İznik ve Sakarya dolaylarının bulunduğu bölgedir). Ancak, Romalılar gene peşini bırakmamış, Flaminius’u onu teslim almaya yollamışlardı. Hannibal da, Romalılar’a teslim olmaktansa, kendini öldürmeyi doğru buldu. Bu iş için kullandığı zehiri parmağındaki yüzüğün içine saklanmıştı. Hannibal’in mezarının Gebze’ de olduğu söylenir.


Leave A Reply