Hans Fischer Kimdir? Hemin, Klorofil ve Ötesinin Moleküler Gizemlerine Öncülük Etmek

0

Nobel Kimya Ödülü sahibi (1930) Hans Fischer’in dikkat çekici yaşamını keşfedin. Çığır açan hemin sentezinden klorofilin sırlarını çözmeye kadar bu ileri görüşlü organik kimyagerin mirasını keşfedin. 🧪🌿

Hans Fischer

Hans Fischer; (1881-1945), hemin (heminin kristalli bir ürünü) analizi ve sentezi ve klorofil üzerindeki çalışmaları nedeniyle 1930 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Alman organik kimyacı. Fischer, porfirinler, safra pigmentleri ve klorofil hakkındaki modern bilgilerin çoğunu sağladı; bunların hepsinde ortak olan, halka halinde (porfirinler) veya doğrusal formda (safra pigmentleri) dört pirol çekirdeği içeren bileşiklerdir. Fischer ve öğrencisi H. Orth’un 1937’de dört bölüm halinde yayınladığı büyük eseri Die Chemie des Pyrrols, bu alanda standart referans olmaya devam ediyor. James Conant’ın, Fischer’e 1937’de Harvard’da fahri derece verildiğinde söylediği gibi, “o bize kanı kırmızı ve çimi yeşil yapan şeyin ne olduğunu öğretti.”

Hayat:

Hans Fischer (1881–1945), organik kimya alanına yaptığı önemli katkılarla tanınan ünlü bir Alman kimyagerdi. İşte Hans Fischer’in hayatına kısa bir bakış:

 1. Hayatın erken dönemi ve eğitim:
  • Hans Fischer, 27 Temmuz 1881’de Almanya’nın Höchst kentinde doğdu.
  • Marburg Üniversitesi’nde kimya okudu ve daha sonra doktora derecesini aldı. 1904’te Berlin Üniversitesi’nden.
 2. Akademik kariyer:
  • Fischer akademik kariyerine Berlin Üniversitesi’nde asistan olarak başladı.
  • Nobel ödüllü Emil Fischer’in (ilgisiz) yanında çalıştı ve araştırma konusunda onunla işbirliği yaptı.
  • 1911’de Hans Fischer Münih Teknik Üniversitesi’nde organik kimya profesörü oldu.
 3. Heme ve Klorofil Araştırması:
  • Fischer’in çığır açan çalışması hemin ve klorofil kimyasına odaklanıyordu.
  • 1929 yılında kanın yapısının anlaşılmasında önemli rol oynayan hemoglobinin bir bileşeni olan hemini başarıyla sentezledi.
  • Bitkilerde fotosentezden sorumlu yeşil pigment olan klorofil üzerine yaptığı kapsamlı araştırma, bitki biyokimyasının anlaşılmasını önemli ölçüde ilerletti.
 4. Nobel Kimya Ödülü:
  • Hans Fischer, hemin ve klorofilin oluşumu ve hemin sentezi üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı 1930 yılında Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü.
  • Katkıları, bu hayati biyolojik pigmentlerin karmaşık yapılarının çözülmesinde etkili oldu.
 5. Sonraki Yıllar ve Miras:
  • Fischer, Almanya’daki Nazi döneminde zorluklarla karşılaşmasına rağmen araştırmasına devam etti.
  • 1945 yılında emekli olana kadar Münih Üniversitesi’nde çalışmaya devam etti.
  • Hans Fischer 31 Mart 1945’te vefat etti.

Hans Fischer’in mirası, organik kimyadaki, özellikle de hemin ve klorofilin yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasındaki öncü çalışmaları sayesinde varlığını sürdürüyor. Katkılarının biyokimya ve temel biyolojik süreçlere ilişkin anlayışımız üzerinde kalıcı bir etkisi oldu.

Bilime Katkılar:

Hans Fischer bilim alanına, özellikle organik kimyaya önemli katkılarda bulundu. İşte onun dikkate değer katkılarından bazıları:

 1. Hemin Sentezi:
  • Fischer hemini 1929’da başarıyla sentezledi. Hemin, kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyan pigment olan hemoglobinin bir bileşenidir.
  • Hemin sentezi kanın yapısının anlaşılmasında çok önemli bir rol oynadı ve hemoglobin çalışmalarındaki ilerlemelere katkıda bulundu.
 2. Klorofil Araştırması:
  • Fischer, bitkilerde fotosentez için gerekli olan yeşil pigment olan klorofil üzerinde kapsamlı araştırmalar yaptı.
  • Bitkilerin ışığı enerjiye dönüştürdüğü sürecin anlaşılmasına katkıda bulunarak, klorofilin karmaşık yapısını aydınlatmada önemli ilerlemeler kaydetti.
 3. Nobel Kimya Ödülü (1930):
  • Fischer, hemin ve klorofil oluşumu ve hemin sentezi üzerine yaptığı araştırmalar nedeniyle 1930’da Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü.
  • Bu tanınma, biyolojik açıdan önemli bileşiklerin moleküler yapılarının anlaşılmasının ilerletilmesinde çalışmalarının öneminin altını çizdi.
 4. Porfirin Araştırması:
  • Fischer’in çalışması, hemin ve klorofil içeren bir organik bileşik sınıfı olan porfirinlerin çalışmasını da kapsıyordu.
  • Porfirinlerin yapıları ve özellikleri üzerine yaptığı araştırmalar, organik kimyanın daha geniş alanına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.
 5. Sentetik Kimya:
  • Fischer’in sentetik kimya, özellikle de karmaşık biyolojik moleküller alanındaki uzmanlığı, bu maddelerin laboratuvarda oluşturulma potansiyelini ortaya koydu.
  • Sentetik başarıları, organik bileşiklerin kimyasal sentezinde daha fazla ilerlemenin yolunu açtı.
 6. Öğretim ve Akademik Liderlik:
  • Fischer’in Münih Teknik Üniversitesi’nde profesör ve akademik lider olarak üstlendiği rol, çok sayıda öğrenci ve araştırmacıya rehberlik ve ilham kaynağı olmuştur.
  • Gelecek nesil bilim adamları üzerindeki etkisi, bireysel araştırma katkılarının ötesine geçti.

Hans Fischer’in çalışmaları tıp, biyoloji ve çevre bilimlerindeki uygulamalarla birlikte biyokimya ve organik kimyadaki ilerlemelerin temelini attı. Karmaşık organik moleküllerin gizemlerini çözmeye olan bağlılığı bilim camiasında silinmez bir iz bıraktı.


Leave A Reply