Haram İle İlgili Hadisler

0
Advertisement

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen Haram ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Haram hakkında hadisler.

Hiç şüphesiz Allah, haramdan kaçınan, gönlü zengin ve gizli ibadet eden kulu sever.
Zulümden sakınınız; çünkü zulüm, Kıyamet günü karanlıklar haline gelir. Cimrilikten sakınınız; çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanlarını dökmeye ve kendilerine haram kılınan şeyleri helâl saymaya sürükleyerek mahvetmiştir.
Helâl bellidir, haram da bellidir; bu ikisi arasında halk çoğunluğunun ayırdedemediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan uzak duran kimse dinini ve ırzını tehlikeden korumuş olur; şüpheli konulara giren kimse harama düşer. Tıpkı bir koruluğun (yasak bölgenin) etrafında sürüsünü otlatan bir çobanın her an koruluğa (yasak bölgeye) girmek üzere olması gibi. Hey, her padişahın bir koruluğu (yasak bölgesi) vardır; hey, Allah’ın koruluğu (yasak bölgesi) de O’nun haram kıldığı şeylerdir. Hey, vücudda öyle bir et parçası vardır ki, o sağlıklı olunca bütün vücud sağlıklı olur; o et parçası bozulunca bütün vücud bozulur. Hey, o et parçası kalbdir.


Leave A Reply