Harç İle İlgili Cümleler, Harç Gerçek ve Mecaz Anlamları, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Harç ile ilgili cümleler. Harç kelimesi içeren “Harç” kelimesinin geçtiği örnek cümleler, Harç nedir, sözlük anlamı, inşaatta harç hakkında bilgi.

Harç

Harç Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. * İnşaat işçileri harç kararken aniden kavgaya tutuştu.
 2. * Köftede hazır harç kullanıyorum, kendim hazırlıyorum..
 3. * Az kazanıyor, borç harç içinde yaşıyorlardı.
 4. * Ne kadarlık damga harcı ödemesi yapacağımızı öğrenir misin?
 5. * Üniversitede okuduğu bölümün harcı çok fazlaydı.
 6. * Hosteslik yaparken yurtdışında kaldıkları her gün için harcırah ödeniyordu..
 7. * Evin alım satımı sırasında çok fazla tapu harcı ödedik.
 8. * Harcın hepsini kullanmazsan yarına kadar kurur.
 9. * Tavukları mangalda pişirmeden önce özel bir harcın içinde beklettik.
 10. * Okul harcını ödemek için benden borç istedi.

İnşaatta Harç

Harç; Çeşitli yapılarda duvar örmek için kullanılan taş ye tuğla gibi yapı araçlarını birbirine yapıştıran, örülmüş duvarların iç ve dış yüzeylerini örtmek için kullanılan karıma harç denir.

Çok eski zamanlardan beri bütün yapılarda birçok harç çeşitleri kullanılmıştır. Bugün tarihi yapılarımızda rastlanan «horasan harcı» adı verilen bileşim eski harçların en sağlamıdır. Eski eserlerin onarımında bugün yapılan aynı bileşimdeki horasan harcı ile aynı sağlamlık verilemiyor.

Harç, suda söndürülmüş kireç bulamacı ile belirli oranda kumun karıştırılması sonucunda elde edilir. Bu karışım yapılarda kullanıldıktan sonra suyun fazlası uçarak ilk kuruma meydana gelir. Daha sonra geçen uzun zamanlar içinde önemli değişmeler olur, harç içindeki kalsiyum hidroksit, havadan aldığı karbondioksitle birleşerek, kalsiyum karbonatı meydana getirir. Bu sırada çıkan bir molekül su duvarı yeniden ıslatır. Bu su da uçtuktan sonra duvarın kuruması, sertleşmesi, sağlamlaşması tamamlanmıştır. Kum tanecikleri taş sertliğindeki kalsiyum karbonatla birbirlerine yapışarak büyük bir taş kütlesi haline gelmiştir.

Harcın ilkel şekli bugün de bazı yerlerde kullanılan çamur sıvasıdır. Çamur içine saman veya kıtık karıştırılarak sıva yapıldığı gibi Afrika’daki ilkel toplulukların bazıları hayvan dışkıları kullanmaktadır.

Advertisement

Harç Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Harç”
  1. Harcanan para, masraf
  2. Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı
  3. Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı veya süsleyici şeyler
  4. Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak
  5. Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin bütünü
  “Bu yemeğin harcı pek iyi değil.”
  6. ekonomi Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para
  “Tapu harcı. Mahkeme harcı.”
  7. Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılan karışım
  “Sıvanmış, boyanmış bir binanın tuğlaları arasındaki harcı göremeyiz.” – O. V. Kanık
 • “harcı olmamak ”
  bir iş, birinin yapabileceği nitelikte olmamak
  “Gitmeyin, uzaktan davulun sesi hoş gelir, yazı yaban, sizin harcınız değil, dedik.” – O. Kemal
 • “harcetmek”
  Harcama yapmak
  “Onun köyde bin türlü hasislik ettiği hâlde İzmir’de bol bol harcettiğini duymuşlardı.” – Ö. Seyfettin
 • “harcırah ”
  Yolluk
 • “harcıâlem ”
  1. Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
  “Pamuklu kumaş harcıâlemdir.”
  2. Hiçbir özelliği olmayan, yeniliği olmayan, basmakalıp
  “O mesleğe girenleri hırpalamak, gülünçleştirmek, karalamak gibi kolay ve harcıâlem eğilime kapılmak çok sakıncalı bir tutumdur.” – H. Taner
 • “borç harç”
  1. Sürekli borç alma
  2. Borçlanarak
  “Bu arada yine borç harç arabayı tamir ettirdi.” – E. Bener
 • “vekilharç”
  Kesedar
 • “yağlı harç”
  İçinde bol miktarda kireç veya çimento bulunan harç
 • “damga harcı ”
  Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi
 • “köfte harcı ”
  Köfte yapımında kullanılan baharat karışımı


Leave A Reply