Harç Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Harç ne anlama gelir? Harç kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Harcanan para, masraf
2. Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı
3. Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı veya süsleyici şeyler
4. Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak
5. Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin bütünü
“Bu yemeğin harcı pek iyi değil.”
6. ekonomi Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para
“Tapu harcı. Mahkeme harcı.”
7. Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılan karışım
“Sıvanmış, boyanmış bir binanın tuğlaları arasındaki harcı göremeyiz.” – O. V. Kanık
bir iş, birinin yapabileceği nitelikte olmamak
“Gitmeyin, uzaktan davulun sesi hoş gelir, yazı yaban, sizin harcınız değil, dedik.” – O. Kemal
Harcama yapmak
“Onun köyde bin türlü hasislik ettiği hâlde İzmir’de bol bol harcettiğini duymuşlardı.” – Ö. Seyfettin
1. Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
“Pamuklu kumaş harcıâlemdir.”
2. Hiçbir özelliği olmayan, yeniliği olmayan, basmakalıp
“O mesleğe girenleri hırpalamak, gülünçleştirmek, karalamak gibi kolay ve harcıâlem eğilime kapılmak çok sakıncalı bir tutumdur.” – H. Taner
1. Sürekli borç alma
2. Borçlanarak
“Bu arada yine borç harç arabayı tamir ettirdi.” – E. Bener
Kesedar
İçinde bol miktarda kireç veya çimento bulunan harç
Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi
Köfte yapımında kullanılan baharat karışımı

Advertisement

Leave A Reply