Harita Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Harita ne anlama gelir? Harita kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı
“Gelecek asırları tarihe bırakalım /Biz şimdi haritadan geçmişlere bakalım” – F. N. Çamlıbel
göz önünde bulundurulması gerekmek
1. bir ülke, başka devletin egemenliği altına girmek
“Koca Rumeli, Edirne’si, Selanik’i, Manastır’ı, Yanya’sı, Kosova’sı, İşkodra’sı ile imparatorluk haritasından silinmişti.” – Y. Z. Ortaç
2. bir yerleşim yeri savaş, deprem vb. bir olay sonucunda yok olmak
Herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını, göllerini gösteren harita
Hava durumlarının işlendiği özel yeryüzü haritası
Belirli bir konuda amaca ulaşmak için yapılması gereken işler bütünü
Devlet ve ülke sınırlarını gösteren harita
Nirengi yoluyla çıkarılan harita
Topoğrafya haritası
Büyük ölçekli olan ve yeryüzü biçimlerini ayrıntılarıyla gösteren harita, topoğrafik harita
Denizlerin oluşum ve konumlarını değişik renk ve çizgilerle gösteren harita
Bölgelere göre yağış yoğunluğunu ve türünü gösteren harita

Advertisement

Leave A Reply