Hasan Tahsin Banguoğlu Kimdir?

0

Hasan Tahsin Banguoğlu Kimdir? Türkçemizin dilbilgisi konusunda çalışmaları bulunan dil uzmanı ve siyasetçi Hasan Tahsin Banguoğlu hayatı.

Hasan Tahsin Banguoğlu Kimdir?

Hasan Tahsin Banguoğlu (d. 1904, Drama – ö. 3 Mart 1989, İstanbul), Türkiye Türkçesinin dilbilgisi konusundaki çalışmaları ile tanınan dilci ve siyaset adamı.
Hasan Tahsin Banguoğlu
İlk ve orta öğrenimini Drama, Balıkesir ve İstanbul’da yaptı. İstanbul Darülfünunu’nun (sonradan İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi (1930). Bir süre Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü’nde edebiyat öğretmenliği yaptıktan (1930-32) sonra Almanya’ya gönderildi, Berlin ve Breslau üniversitelerinde öğrenim gördü (1932-36). Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl ü Nevbahar (1938) adlı teziyle doktor oldu. Dönüşünde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde doçentliğe atandı. Daha sonra profesör oldu. 1943’te Bingöl milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

Milli eğitim bakanlığı (1948-50) sırasında, ilkokullara din dersleri konması, imam-hatip okullarının ve Ankara’da bir ilahiyat fakültesinin açılması gibi konularda çaba harcadı. 1950-55 arasında Ayvalık’ta çiftçilikle uğraştı. 1955’ten 1959’a değin Londra Üniversitesi’nin çağrısı üzerine Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu’nda karşılaştırmalı Türk dilleri dersleri okuttu. 1959-61 arasında da İlahiyat Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1960’tan sonra yeniden siyasete atılarak CHP’den Edirne senatörü seçildi. (1961). Türk Dil Kurumu başkanlığı (1960-63),Halkevleri genel başkanlığı (1963-66) gibi görevlerde bulundu. Siyasal görüş ayrılıkları nedeniyle 1966’da CHP’den ayrıldı. Bir süre Yeni Türkiye Partisi’nin genel başkanlığını yaptı. 1971’den sonra siyasal yaşamdan çekildi. Türkiye Türkçesinin dilbilgisel yapısını incelediği başlıca kitapları Ana Hatlarıyla Türk Grameri (1940), Türk Grameri-I, Sesbilgisi (1959), Türkçe’nin Grameri’dir (1974).


Leave A Reply