Haseki Nedir? Kısaca Bilgi ve Sözlük Anlamı

0

Haseki ne anlama gelir? Hasekilerin özellikleri, haseki sözlük anlamı, benzer terimler ve bileşik kelimelerin anlamları.

1. Osmanlı Devleti’nde bir görevde eskimiş olanlara verilen unvan
2. Bostancı ocağının küçük dereceli subayları
3. Osmanlı sarayında karavaşlar arasından seçilen padişah gözdesi
Türkiye imparatorluk sarayında bir memuriyet adıdır. Bostancı ocağından 300 kişi «haseki» adını taşırdı. Kırmızı çuhadan bir örnek elbise giyer, ellerinde asâ tutarlardı. Bu sınıfta er bulunmazdı, bütün hasekiler subay veya assubaydı. Başlarındaki binbaşıya «ha-sekibaşı» denirdi. Hasekiler, hükümdara bostancılardan daha yakın hizmetlerde kullanılırlardı. Hasekibaşının âmiri de Bostancıbaşı idi. Padişah kıyafet değiştirerek (mütenekki-ren) İstanbul’u gezerken birkaç haseki de kıyafet değiştirip onunla gelirlerdi.

Tanzimat’tan önce padişahın eşlerine de «haseki» denirdi; Tanzimat’tan sonra «haseki» yerine «kadınefendi» unvanı kullanıldı. Hasekilerin bir ikisi de «Haseki-Sultan» unvanını taşımıştır. Ünlü Hurrem Haseki Sultan bunlardandır . Hasekiler içinde oğlunun padişahlığına yetişen olursa, böylesine artık «Valide Sultan» denirdi.

Düğün çiçeğigillerden bir süs bitkisi (Aquilegia)
Düğünçiçeğigillerden bir süs bitkisidir. Yabani alarak bulunduğu gibi bahçelerde de yetiştirilir. Yabani hasekiküpeleri ilkbaharda çiçek verir Çiçeklerin dışı kırmızı içi sarıdır Bu çiçeklerin balözü pek bol olduğundan arılar, arıkuşları pek sever. Hasekiküpesinin muhtelif cinsleri, bu arada, kırmızı, mavi ve beyaz çiçekli olanları da yetiştirilmiştir.
Padişahtan çocuğu olan karavaş


Leave A Reply