Hava Bulut Yağmur İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Havayla İlgili

0
Advertisement

İçinde hava, bulut, yağmur kelimesi geçen deyimler nelerdir? Hava, bulut, yağmur hakkında deyimler ve açıklamaları, anlamları

Hava Bulut Yağmur İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Resim Kaynak: pixabay.com

Hava Bulut Yağmur İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Hava ile ilgili deyimler

 • *** ağzını havaya (poyraza) açmak
  alay umduğunu elde edememek.
 • *** aklı bir (beş) karış yukarıda (havada) olmak
  değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak.
 • *** bayram havası esmek
  ortam neşeli, sevinçli bir duruma gelmek: “Ziyaret günleri hapishanelerde bir bayram havası eser.” -P. Safa.
 • *** (bir işi birinin) sütüne havale etmek
  işi, beklenen biçimde yapmasını o kişinin vicdanına bırakmak.
 • *** (bir şey) hava almak
  içine hava girmek.
 • *** (bir yerin, bir şeyin) havasını teneffüs etmek
  1) içinde hissetmek; 2) ortamı yaşamak: “Orada insanlığın, faziletin, sevginin havasını teneffüs edeceğiz.” -O. S. Orhon.
 • *** (biri) hava almak
  1) açık havada gezmek: “Biraz hava almak için niye Hürriyet tepesine kadar bir gezinti yapmasınlar?” -A. Gündüz. 2) argo umduğunu bulamamak, hiçbir şey kazanmamak; 3) ferahlamak, açılmak, hoş vakit geçirmek: “hava alalım diye beni bir akşam bir yazlık bahçeye götürdüler.” -B. Felek.
 • *** (birinde birinin) havası olmak
  o kimseye benzemek, o kimseyi hatırlatmak: Onda babasının havası var.
 • *** (birine göre) hava hoş
  “bir şeyin olmasıyla olmaması arasında fark yok” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** (birinin) havası olmak
  bir kimsenin albenisi veya cana yakınlığı olmak.
 • *** dünyayı ben yarattım havasında olmak
  çevresinde güçlü olduğu düşüncesini oluşturmak: “O da oğlanın, dünyayı ben yarattım havalarındaki tavrından rahatsız olmuştu.” -A. Ümit.
*** fesini havaya atmak
sevinmek.
 • *** hava açmak (açılmak)
  bulutlar dağılmak.
 • *** hava atmak
  herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak.
 • *** (hava) ayaza çekmek
  kışın kuru soğuk artmak.
 • *** hava basmak
  1) hava vermek; 2) argo büyüklenmek, gururlanmak.
 • *** hava bozmak
  havada yağmur, kar, dolu veya fırtına başlamak: “hava birden bozmuş, daha doğrusu poyraza çevirmişti.” -S. F. Abasıyanık.
 • *** hava bulanmak
  yağmur yağacak duruma gelmek.
 • *** hava çarpmak
  iklim ve rüzgâr olumsuz etkilemek.
 • *** hava değiştirmek
  iklimi değişik bir yere gidip bir süre oturmak: “Hekimleri Seniha’ya biraz yer ve hava değiştirmeyi, biraz kırlarda ve denizlerde gezip eğlenmeyi tavsiye ettiler.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** hava fena esmek
  ortamla ilgili her türlü şart kötü durumda olmak.
 • *** hava iyi esmek
  ortamla ilgili her türlü şart uygun durumda olmak.
 • *** hava kaçırmak
  1) nesneler için içindeki havayı tutamayıp dışarıya vermek; 2) yellenmek.
 • *** hava kapanmak
  gökyüzü bulutlarla örtülmek.
 • *** hava kararmak
  1) güneşin batmasıyla ortalık kararmak: “hava iyice kararmış, caddenin bütün elektrikleri yanmıştı.” -P. Safa. 2) gökyüzü iyice bulutlanmak.
 • *** hava patlamak
  fırtına çıkmak: “hava patlamışken, dalgalarla yumruk yumruğa boğuşan bir adamın yazgısını paylaştın mı?” -Z. Selimoğlu.
 • *** hava vermek
  1) tekerlek vb. cisimleri hava ile şişirmek, şişkinliğini artırmak, hava basmak; 2) tıp akciğerlere basınç altında hava veya oksijen doldurmak.
 • *** hava yapmak
  1) kalorifer peteğinde sıvının yerine hava dolmak; 2) mec. böbürlenmek.
 • *** havada kalmak
  1) yerden yüksekte bulunmak: Masanın bir ayağı kısa olduğundan havada kalıyor. 2) mec. sonuca ulaşmamak: “Yine de bir öğretmenin iyi niyetinin, ilgisinin böyle havada kalışından acı duydu.” -A. Ağaoğlu. 3) mec. bir iddia dayanaksız olduğundan kanıtlanmamak.
 • *** havadan nem kapmak
  en küçük bir şeyden alınmak, çok alıngan olmak: “Burası, bir loca meydanı gibi, havadan nem kapmaya alışık bir çevreydi.” -A. N. Karacan.
 • *** havalara uçmak
  çok sevinmek: “Buna pek sevinmişti, oğlum memur oldu diye havalara uçuyordu.” -E. Bener.
 • *** havale gelmek
  1) postane veya banka yoluyla para gelmek; 2) gebe ve çocuklara çoğu zaman bayılma, yüksek ateşle beraber çırpınma krizleri gelmek.
*** havan batsın
“böbürlenmen boşa çıksın” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** havan dövücünün hınk deyicisi
  “başkasına yardım edecek veya yüreklendirecek gücü olmadığı hâlde öyle görünüp yardakçılık eden kimse” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** havanın gözü yaşlı
  “nerede ise yağmur yağacak” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** havasına uymak
  1) bulunduğu çevre ve ortamı benimsemek; 2) birinin huyunu almak.
 • *** havasını almak
  1) kalorifer peteğinde oluşan havayı boşaltarak sıvı maddenin dolmasını sağlamak; 2) mec. birinin eli boş çıkmak; 3) mec. birini sakinleştirmek; 4) mec. karşıdaki kişinin böbürlenmesinin boşuna olduğunu ortaya çıkarmak.
 • *** havasını bulmak
  keyiflenmek, neşelenmek.
 • *** havaya girmek
  1) hazır olmak; 2) kibirlenmek.
 • *** havaya gitmek
  hiçbir şeye yaramamak, boşa gitmek.
 • *** havaya pala (kılıç) sallamak
  boşuna, gereksiz çaba harcamak.
 • *** havaya savurmak
  gereksiz yere harcamak.
 • *** havaya uçmak
  1) patlama dolayısıyla zarar görmek; 2) mec. havaya gitmek.
 • *** havayı bozmak
  bir topluluğun keyfini kaçırmak: “Şirket kurulalı beri Nihat kadar ticarethanenin havasını bozan bir memur gelmemişti.” -H. E. Adıvar.
 • *** havayı koklamak
  1) bir yere göz atmak; 2) gelişmeleri veya ortamı anlamaya çalışmak.
 • *** (her biri başka bir) hava çalmak
  her biri, birbiriyle çelişen, birbirine uymayan davranış ve düşüncede bulunmak.
 • *** kendi havasında gitmek (olmak)
  yalnız başına, istediği gibi davranmak.
 • *** külahını havaya atmak
  pek çok sevinmek.
 • *** leyleği havada görmek
  şaka çok gezmek.
 • *** mart havası gibi
  kararsız, huysuz (kimse).
 • *** sepet havası çalmak
  argo 1) işinden çıkarmak, sepetlemek: “Patrona kalsa sepet havasını çoktan çalardı.” -M. Ş. Esendal. 2) yanından uzaklaştırmak, gitmesini sağlamak.

Yağmur İle İlgili Deyimler

 • *** (birini veya bir şeyi) kurşun yağmuruna tutmak
  çok sayıda ve sürekli kurşun atmak.
 • *** yağmur boşanmak
  birdenbire çok yağmur yağmak.
 • *** yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez (yağmaz)
  elinden geldiği hâlde kimseye iyilik etmeyenler için kullanılan bir söz.
 • *** yağmur yağarken küpünü doldurmak
  fırsat varken ondan yararlanıp para veya mal edinmek.
 • *** yağmur yemek
  yağmurda iyice ıslanmak, sırılsıklam olmak: “Ben önde, Nezir arkada, çamurlu yoldan, yağmur yiye yiye elimdeki pilli fenerin ışığında yürüyoruz.” -R. H. Karay.
 • *** yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
  güç bir durumdan kurtulayım derken daha kötüsüyle karşılaşmak.
 • *** yüzüne tükürseler yağmur yağıyor sanır
  çok arsız ve onursuz kimseler için kullanılan bir söz.
 • Bulut İle İlgili Deyimler
 • *** bulut gibi
  çok sarhoş.
 • *** bulut olmak
  çok sarhoş olmak: “Meyhaneli köylerin her birinde üçer beşer çekmiş, bulut olmuştur.” -O. C. Kaygılı.
 • *** buluttan nem kapmak
  en küçük bir şeyden alınmak, çok alıngan olmak: “Biraz gariptir ki buluttan nem kapan o zamanki sansür bu cinayetler ve tesadüflerden ahkâm çıkararak hafiyelik etmezdi.” -A. Ş. Hisar. “İhtiyatlı ol, bunlar tilkidir, rüzgârdan nem kapar; elden kaçırmayalım.” -A. İlhan.
 • *** gözleri buğulanmak (bulutlanmak)
  gözleri yaşararak çevreyi bulanık görmek.


Leave A Reply