Havacılığın Önemi Nedir? Kullanım Alanları, Faydaları, Önemi İle İlgili Yazı

0

Havacılığın önemi nedir? Havacılığın gelişimi, özellikleri, uçakların sivil ve askeri hayattaki faydaları nelerdir? Havacılığın önemi ile ilgili yazı.

Havacılık Tarihi ve Wright Kardeşler

80 yıla yakın bir geçmişi olan havacılık, insanların göklere hakim olma isteklerinden doğmuş ve günümüzde çok büyük boyutlara ulaşmış önemli bir çalışma alanıdır.

Dünyada ve yurdumuzda insanlar, çok eski zamanlardan beri göklerde uçmak istemişlerdir. Kuşlar gibi kanatlarını takıp kendilerini yüksek yer veya kulelerden atmışlardır. Bunların bazıları bu denemelerde ölmüşler, bazıları da bir süre havada kalıp yere konmayı başarmışlardır. Fakat bu çabalar boşa gitmemiş nihayet Amerikalı Wilbur ve Orville kardeşler 17 Aralık 1903 tarihinde 12 saniye, 1905 de ise 38 dakika havada kalarak uçmayı başarmışlardır.

Bu deneme ve başarılardan sonra hava taşıtı olarak kabul ettiğimiz uçakların yapımı hızla ilerlemeye ve gelişmeye başlamıştır. En sonunda da bugünkü modern şeklini kazanan uçaklar, günümüzde vazgeçilmez ulaşım araçları arasında yerlerini almışlardır.

Havacılık askeri ve sivil olmak üzere iki kısma ayrılır. Orduların hava kuvvetleri askeri havacılık bölümünü oluşturur. Sivil havacılık ise, bugünkü anlamda çok gelişmiş modern yolcu uçak filoları ile hızlı, güvenilir ve dünyanın her yeriyle ulaşımı sağlayan örgüttür.

uçak

Kaynak: pixabay.com

Havacılığın gelişmesi insana pek çok faydalar sağlamıştır:
  1. Ulaşımı çabuklaştırmıştır. Böylece insanların bir yerden başka bir yere kolayca gitmelerini sağlamıştır.
  2. Can kurtarma işlerindeki faydaları: Deprem, su baskını gibi felaketlerde doktor, ilaç ve ilk yardım araçlarının gönderilmesiyle pek çok canların kurtulmasını sağlamıştır. Ağır hastalara kan yetiştirmede, tehlikeli bir yerde kapalı kalan kurtarılmasında uçaklardan yararlanılır.
  3. Uçakların tarım işlerinde faydaları: Çiftçilerimizin ekili alanlarda kendini gösteren çeşitli hastalık ve zararlı böceklerle zirai mücadele çalışmaları yapılmaktadır.
  4. Askeri faydalar: Hava gücü bakımından güçlü ülkeler savunma ve herhangi bir dış saldırı açısından güvencededirler.

Havacılığın Önemi İle İlgili Yazı

Dünya milletleri, bugün havada savaş ve nakliye üstünlüklerine sahip olmak için amansız bir yarışa girişmişlerdir. Bu yarışta yerimizi almak, yurt savunmasında, gelebilecek tehlikelere karşı koymak, bugün olduğu gibi “hava üstünlüğünü elimizde tutmak için çok çalışmak ve Hava Kuvvetlerimize maddi ve manevi her türlü yardımı yapmak zorundayız. “Yarının en büyük tehlikeleri göklerden gelecektir” diyen büyük Atatürk’ün sözünü her zaman hatırımızda tutmalıyız.

Türk Hava Kuvvetlerimiz, tüm varlığı ile milletimizin hizmetindedir. Sel, su baskınlarında, orman yangınlarında, bulaşıcı hastalıkların meydana gelişinde, türlü afetlerden mahsur kalmada ani ve acil vakalarda Türk Hava Kuvvetleri en seri şekilde kurtarma çalışmalarına koşmaktadır. Devletin ve Kızılayın yardımlarını da yine en çabuk ulaştıran Türk Hava Kuvvetleri’dir.

Hava Kuvvetleri’mizin zirai mücadelede de çok etkin çalışmaları vardır. ilaçlamanın büyük bir kısmı bu kuruma bağlı uçaklarla yapılmaktadır. Son zamanlarda “Türk Hava Yolları” da çok gelişmiştir. Artık dünya havacılık liginde önemli bir yere sahip olan THY önemli sponsorluklar ile kendini tüm dünyaya tanıtmıştır. Bugün barışta olduğu gibi savaşta da nakliye işlerimizin büyük bir bölümü Hava Yolları ile yapılır.


Leave A Reply