Havacılığın Önemi

0
Advertisement

Havacılığın önemi nedir? Havacılığın gelişimi, özellikleri, uçakların sivil ve askeri hayattaki faydaları nelerdir?

80 yıla yakın bir geçmişi olan havacılık, insanların göklere hakim olma isteklerinden doğmuş ve günümüzde çok büyük boyutlara ulaşmış önemli bir çalışma alanıdır.

Dünyada ve yurdumuzda insanlar, çok eski zamanlardan beri göklerde uçmak istemişlerdir. Kuşlar gibi kanatlarını takıp kendilerini yüksek yer veya kulelerden atmışlardır. Bunların bazıları bu denemelerde ölmüşler, bazıları da bir süre havada kalıp yere konmayı başarmışlardır. Fakat bu çabalar boşa gitmemiş nihayet Amerikalı Wilbur ve Orville kardeşler 17 Aralık 1903 tarihinde 12 saniye, 1905 de ise 38 dakika havada kalarak uçmayı başarmışlardır.

Bu deneme ve başarılardan sonra hava taşıtı olarak kabul ettiğimiz uçakların yapımı hızla ilerlemeye ve gelişmeye başlamıştır. En sonunda da bugünkü modern şeklini kazanan uçaklar, günümüzde vazgeçilmez ulaşım araçları arasında yerlerini almışlardır.

Advertisement

Havacılık askeri ve sivil olmak üzere iki kısma ayrılır. Orduların hava kuvvetleri askeri havacılık bölümünü oluşturur. Sivil havacılık ise, bugünkü anlamda çok gelişmiş modern yolcu uçak filoları ile hızlı, güvenilir ve dünyanın her yeriyle ulaşımı sağlayan örgüttür.

Havacılığın gelişmesi insana pek çok faydalar sağlamıştır:

1- Ulaşımı çabuklaştırmıştır. Böylece insanların bir yerden başka bir yere kolayca gitmelerini sağlamıştır.
2- Can kurtarma işlerindeki faydaları: Deprem, su baskını gibi felaketlerde doktor, ilaç ve ilk yardım araçlarının gönderilmesiyle pek çok canların kurtulmasını sağlamıştır. Ağır hastalara kan yetiştirmede, tehlikeli bir yerde kapalı kalan kurtarılmasında uçaklardan yararlanılır.
3- Uçakların tarım işlerinde faydaları: Çiftçilerimizin ekili alanlarda kendini gösteren çeşitli hastalık ve zararlı böceklerle zirai mücadele çalışmaları yapılmaktadır.
4- Askeri faydalar: Hava gücü bakımından güçlü ülkeler savunma ve herhangi bir dış saldırı açısından güvencededirler.

Advertisement

Leave A Reply