Havayolu Ulaşımı Hakkında Bilgi

0

Havayolu Ulaşımının özellikleri nelerdir? Havayolu ulaşımının tarih boyunca değişme ve gelişmesi nasıl olmuştur, hakkında bilgi.

Havayolu Ulaşımı Hakkında Bilgi

Havayolu Ulaşımı Hakkında Bilgi

Havayolu Ulaşımı; Hava ulaşımının gelişmesinde;

*Uçak sanayinin gelişmesi
*Havayollarındaki faaliyetleri düzenleyen uluslararası anlaşmaların yapılması
*Havaalanı yapım tekniklerinin gelişmesi etkili olmuştur

Hava ulaşımında etkili olan doğal çevre faktörleri:

Uçakların yeryüzünden havalanıp yine yeryüzüne dönmekte olmaları topografya koşullarının önemini korumasına neden olmaktadır. Atmosfer koşulları ve oluşumlarında büyük katkısı bulunan iklimle havacılık arasında çok sıkı ilişki bulunmaktadır. Çöller, beşeri ve ekonomik yönden havayollarını kendine çekebilecek (yeraltı kaynakları vb.) çok ender durumlarda sahip olmaları dışında, görüş mesafesinin çok az olması ve ani inişlere uygun olmamaları yüzünden uçuşun güç olduğu alanlardır.

Hava Ulaşımında Yolcu ve Yük Taşımacılığı

Dünya havayollarında taşınan yolcu sayısı sürekli artmıştır. 1970’de dünya havayollarında taşınan yolcu sayısı 311 milyon iken 2005’de bu rakam iki milyarı geçmektedir. Yolcu taşımasında önde gelen ülkelerin çok büyük kısmının gelişmiş sanayi ülkelerinden oluştuğu görülür.

Yüksek ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çok büyük yüzölçümü ve büyük bir nüfus kitlesinin varlığıda etkilendiğinde bunun doğal olduğu anlaşılır. ABD’yi ikinci durumda izleyen İngiltere’dir. Dünya yolcu ve yük taşımacılığının %46’sını ABD, İngiltere ve Japonya oluşturmaktadır.

Önde gelen ülkeler arasında yer alan Avusturalya ve Kanada çok düşük olan nüfus miktarlarına rağmen, çok büyük yüzölçümleri nedeniyle ülke içende ulaşılabilirimin en kolay ve en çabuk havayoluyla olması nedeniyle bu sektörün en çok geliştiği ülkelerdir.

Rusya ve Çin’de de ulaşım en kolay havayoluyla sağlanabildiğinden bu ülkelerde hava yolu ulaşımı gelişmiştir.

Ülkelere göre yolcu taşımacılığında bazı küçük ülkelerin hava yolculukalarının neredeyse tamamının uluslararası nitelikte olduğu görülür. Örneğin Kuveyt, Ürdün, Singapur, Belçika, İrlanda gibi.

Havayoluyla yük taşınmasında ise diğer ulaşım sektörlerine gore maliyeti çok yüksektir. Buna karşılık, taşınan yük miktarı diğer sektörlere göre az olmakla birlikte, sürekli artmaktadır. Ayrıca değerli maddelerin çoğu havayoluyla taşınmaktadır. Yük taşınmasında önde gelen ülkeler, ABD, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi ülkelerle, Güney Kore, Singapur gibi yakın yıllarda sanayide atılım yapan ülkelerdir.

Havayollarındaki gelişmede özellikle uluslararası seferlerin büyük yeri vardır. Bu ulaşım sistemine özgü büyük yatırımlar ve büyük hız ülke sınırlarını aşan faaliyet alanları getirmektedir.

Dünya toplam havayolu trafiğinin %36’sına Kuzey Amerika sahip olmakla birlikte, Avrupa havayolları %35’ine sahip oldukları uluslararası tarifeli seferlerde en yüksek değerleri verirler. Dünya havayollarında en yoğun hava taşımacılık faaliyeti Kuzey Amerika’da meydana gelmektedir. Avrupa ikinci ve Asya-Pasifik de üçüncü önemli alan olarak belirmektedir. Latin Amerika ve Karayipler, Ortadoğu ve Afrika ise bu alanın çok gerisinde kalmaktadırlar.


Leave A Reply