Hayal İle İlgili Deyimler ve Anlamları

0
Advertisement

İçinde hayal, hayal kurmak kelimeleri geçen deyimler ve açıklamaları. Hayal hakkında deyimler ve anlamları.

DEYİMLER

*** düş kırıklığı yaratmak
beklentileri karşılayamamaktan dolayı burukluğa yol açmak: “Karşısındaki kadında düş kırıklığı yarattığının farkında.” -A. Kulin.

*** düş kırıklığına uğramak
beklediği sonucu alamamak: “Uğradığı düş kırıklığı adımlarına yansıyan sünepe bir adam.” -A. Ümit.

*** akla hayale gelmemek
inanılmamak: “En akla hayale gelmeyen şeylere dikkat eder, bunları derler toplar ve umumi büyük neticeler çıkarır.” -N. Hikmet.

Advertisement

*** hatıra (hatır ve hayale) gelmemek
bir şeyin gerçekleşeceği, olacağı hiç düşünülmemek: “Yemin, her hatır ve hayale gelmez cümlelerin ucunda bir kurdele, bir fiyonk gibi açılıveriyordu.” -A. Ş. Hisar.

*** hatırından (hatır ve hayalinden) geçmemek
aklına gelmemek, düşünmemek: “Herhangi bir devletin İstanbul’a taarruzu artık hatırından geçmiyordu.” -Y. K. Beyatlı.

*** hayal gibi
ince, zarif: “Dudaklarının kenarından hayal gibi beyaz bir dil geçti.” -S. F. Abasıyanık.

*** hayal kırıklığına uğramak
çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmemesinden üzüntü duymak: “Bir hafta sonra sargıları açıp eserini incelediğinde hayal kırıklığına uğradı.” -İ. O. Anar.

Advertisement

*** hayal kurmak
gerçekleşmesi istenen, özlenen şeyi düşünmek: “Biz böyle hayal kurarken rüzgâr çıktı.” -A. Erhat.

*** hayal olmak
1) gerçekleştirilememek; 2) geçmişte kalmak, hatıra olmak.

*** hayale dalmak
dış dünyadan uzaklaşarak gerçekleşmesi istenilen şeyleri veya hatıraları düşünmek.

*** hayale kapılmak
hayallerin etkisi altında kalmak: “Yine işi büyüttüğüne, hayale kapıldığına hükmetti.” -R. H. Karay.

Advertisement

*** hayalî fenere dönmek
çok zayıflamak.

*** hayalinden geçirmek
olmasını istemek, düşünmek: Fransa’ya gitmeyi hayalinden geçirirdi.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply