Hayal Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Hayal ne anlama gelir? Hayal kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya
“Mustafa Kemal hayallerin değil hakikatlerin adamı idi.” – F. R. Atay
2. Belli belirsiz görülen şey, gölge
3. Görüntü
“İnsanın aynadaki hayali.”
4. İmge
5. Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyun
“Hayal yani Karagöz oynatan bir sanatkârmış.” – A. Ş. Hisar
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak, hayallemek
“Yarınki Türk operasını hayal eder, bize yepyeni, bambaşka ufuklar açardı.” – Y. Z. Ortaç
1. gerçekleştirilememek
2. geçmişte kalmak, hatıra olmak
olmasını istemek, düşünmek
“Fransa’ya gitmeyi hayalinden geçirirdi.”
ince, zarif
“Dudaklarının kenarından hayal gibi beyaz bir dil geçti.” – S. F. Abasıyanık
dış dünyadan uzaklaşarak gerçekleşmesi istenilen şeyleri veya hatıraları düşünmek
hayallerin etkisi altında kalmak
“Yine işi büyüttüğüne, hayale kapıldığına hükmetti.” – R. H. Karay
gerçekleşmesi istenen, özlenen şeyi düşünmek
“Biz böyle hayal kurarken rüzgâr çıktı.” – A. Erhat
Advertisement
1. sıfat Belli belirsiz, açık seçik olmayan
“Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız / Hatırası bile yabancı gelir” – C. S. Tarancı
2. zarf Belli belirsiz, açık seçik olmayan bir biçimde
“Uçaktan korkmanın utanılacak bir şey olduğunu hayal meyal duyuyordu.” – B. R. Eyuboğlu
Hayal kırıklığı
“Fahim Bey böyle birçok heyecanlar geçirdiği hâlde işinin reddolunmasından büyük bir sukutuhayale uğrayarak ümidini kaybetmiyor.” – A. Ş. Hisar
Beklediğini, umduğunu bulamamaktan doğan düş kırıklığı, hayal kırıklığı
“Eyvah, benim külüstür çiftliği, Avrupa çiftlikleri gibi bir şey zannetmiş. İnkisarıhayale uğrayacak.” – R. N. Güntekin
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü
“Al sana bir hayal kırıklığı daha!” – A. Erhat
1. Karagöz oynatılan yer
2. Hayal dünyası
“Biz şimdi Evliya’nın hayalhanesinden aktardığı tatları unutmadan gerçeklere dönelim.” – A. Boysan
Gerçekleşmeyecek düşünce veya ümit
“Düştüğümüz bu selin önünden kurtulup karaya çıkmak bir ham hayaldir.” – A. Gündüz
Karagöz oyunu
1. Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile
2. Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü
3. Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın tasarımlama yetisi


Leave A Reply