Hayat Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Hayat ne anlama gelir? Hayat kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Canlı, sağ olma durumu
2. Yaşam
“Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım.” – H. F. Ozansoy
3. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı
“Köy hayatı. Gece hayatı.”
4. Meslek
“Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı.” – R. N. Güntekin
5. Geçim şartlarının bütünü
“Hayatımı yazılarımla kazanırım.” – H. E. Adıvar
6. Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma
“Bu köyde hiç hayat yok.”
7. Yazgı
“Hayat onları bir türlü birleştirmedi.”
8. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü
“Ayda hayat yok.”
9. Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi
“Atatürk’ün hayatı.”
1. Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa
2. Avlu
3. Balkon
4. Sundurma
İbret veya örnek alınacak gerçek olay
“Konuşmalarında, sonunda mutlaka çeşitli hayat dersleri çıkartılan meselelere yer verirdi.” – M. Mungan
Yaşam düzeyi
Aile düzeni içerisinde sürdürülen hayat, aile olarak yaşama
“Bütün mahalle halkı aile hayatını kontrol ederdi.” – F. R. Atay
Başıboş yaşayış
Kişinin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı, özel yaşam
“Onun özel hayatı beni ilgilendirmez.”
Hayat mücadelesi
“Öğrencilikti, bir yandan çalışmaktı, evlenip çoluk çocuğa karışmaktı derken bir de baktım ki hayat kavgasında boğulmuşum.” – S. Dölek
Hayat boyunca karşılaşılabilecek her türlü sosyal ve ekonomik durum, yaşam koşulları
Düşünsel veya bedensel gücün emekçi tarafından bir mal veya hizmet üretmek için kullanıldığı süreç
her türlü baskıdan uzak, dilediğince, gönlünce yaşamak
hayatının en güzel dönemini yaşıyor olmak
geçim sağlamak üzere çalışmaya başlamak
“Altı yıllık ortaöğretim bitirmek, hayata atılmanın ilk koşulu sayılır orada.” – A. Erhat
bezgin, kötümser olmak, yaşama isteğini yitirmek
“Adi günlerde size öyle gelir ki bunlar hayata küsmüş insanlardır.” – R. N. Güntekin
yaşamak, varlığını sürdürmek
“Gayet parlak ve kibar bir hayat geçiriyordu.” – Ö. Seyfettin
ölüm kalım meselesi

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply