Hayber Kalesinin Fethi ve Mekke’nin Alınması Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İslamiyet doğup büyüdükten sonra fetihlere ihtiyacı oldu. İlk fetih harekatı olan Hayber Kalesi ile Mekke’nin alınması hakkında bilgiler.

hayber kalesi

HAYBER KALESİ’NİN FETHİ (629)

 • • Hayber, Medine-Şam kervan yolu üzerinde bulunuyordu.
 • • Buradaki Yahudiler, başlangıçtan beri İslamiyete karşı çıkmışlar, İslamiyet için büyük bir tehlike oluşturmuşlardı.
 • • Hz. Muhammed, Hayber Seferi ile burayı İslam topraklarına kattı.

Sonuçları

 • a. Suriye ticaret yolu güvence altına alındı.
 • b. İslamiyet bir devlet düzenine doğru yol almaya başladı.
 • c. Arap Yarımadası’nda Müslümanlara kafa tutabilecek bir Yahudi yerleşmesi kalmadı.
 • d. İslamiyette, fetih politikası başlatılmış oldu.

Mu’te Seferi (629)

 • • Daha önce Hz. Muhammed’in, Gasaniler’i İslamiyete davet için gönderdiği elçi öldürülmüştü.
 • • Bir Müslüman keşif kolunun Gassaniler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine sefere karar verildi.
 • • Lût Gölü’nün güneyinde Mu’te denilen yerde yapılan savaşta Müslümanlar ağır bir yenilgiye uğradılar.

Bu yenilgide Bizans’ın önemli etkisi oldu. Müslümanlar Bizans’ın önemli bir güç olduğunun farkına vardılar.

MEKKE’NİN ALINMASI (630)

 • • Hayber Kalesi’nin fethinden sonra sıra Mekke’nin alınmasına gelmişti.
 • • Hz. Muhammed 630 yılının ramazanında çok büyük bir kuvvetle Mekke üzerine yürüdü. Yolda katılanlarla İslam ordusu daha da büyüdü.
 • • Bu büyük kuvvete karşı Mekkeliler ciddi bir direniş gösteremediler.
 • • Hz. Muhammed, büyük bir törenle Mekke’ye girdi.
 • • Kabe’deki bütün putlar kırıldı.
 • • Mekkelilerin tümü Müslümanlığı kabul etti. İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya devam etti.
mekke

Kaynak: commons.wikimedia.org

Mekke

Mekke; Mekke, Arabistan Yarımadası’nın Hicaz bölgesinde bulunan bir şehirdir. Kızıldeniz’e 100 km. uzaklıkta olup, ot ve ekin bitmeyen bir vadide kurulmuştur. Vadinin uzunluğu kuzeyden güneye doğru 3, eni, doğudan batıya doğru 1.5 km. kadardır. Vadi içinde Zemzem kuyusunun dışında su yoktur.

Mekke, dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri sayılmaktadır. Orada, yüce Allah’ın kutsal kıldığı ve ismine “Beytullah: Allah’ın Evi” denilen Kâbe bulunmaktadır. Kâbe ilk insan ilk Peygamber Hz. Adem tarafından yapılmıştır. Kâbe’ye Allah’ın evi denilmesi, yüce Allah’ın oraya verdiği büyük değeri gösterir. Yoksa, Allah’ın bir eve veya mekâna ihtiyacı yoktur.

Mekke’de milattan önce 2500 yılına kadar, yerleşmiş hiç kimse yoktu. Bu tarihlerde büyük Peygamber Hz. İbrahim, hanımı Hacer ve oğlu Hz. İsmail’i Allah’ın emriyle, Filistin’den getirip buraya yerleştirdi. Susuz, otsuz, kimsesiz bir yerdi Mekke. Fakat yüce Allah Hacer ve oğluna nice nimetler bağışladı. Zemzem Kuyusu meydana çıktı. Civardan geçen bazı adamlar böyle bir suyu görünce birer ikişer oraya yerleşmeye başladılar. Bu arada Hz. İbrahim gelip, oğlu ile beraber Kabe’yi inşa etti. İnsanları hacca davet etti.

Advertisement

Kabe’nin çevresinde bir şehir kuruldu. Hz. İsmail’in sülalesinden kabileler meydana geldi. Bunlar Mekke’de yaşadılar. Şehir, ticaret kervanlarının geçip gittiği yol üzerinde olduğundan ticari hayat gelişti.

Nihayet bu emin şehirde milattan sonra 571 yılında sevgili Peygamberimiz doğdu. Mekke’ye “ikram edilmiş, keremli şehir” manâsına “Mekke-i Mükerreme” denilir.

630 tarihinde şehir, Peygamberimiz ve ashabı tarafından fethedilerek bir İslâm beldesi haline getirildi.

Kabe’nin içinde bulunması sebebiyle Mekke, bütün Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilmekte ve her yıl Hac mevsiminde milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.


Leave A Reply