Hayber Kalesinin Fethi ve Mekke’nin Alınması

0

İslamiyet doğup büyüdükten sonra fetihlerede ihtiyacı oldu. İlk fetih harekatı olan Hayber Kalesi ile Mekke’nin alınması hakkında bilgiler.

HAYBER KALESİ’NİN FETHİ (629)

Advertisement

• Hayber, Medine-Şam kervan yolu üzerinde bulunuyordu.

• Buradaki Yahudiler, başlangıçtan beri İslamiyete karşı çıkmışlar, İslamiyet için büyük bir tehlike oluşturmuşlardı.

• Hz. Muhammed, Hayber Seferi ile burayı İslam topraklarına kattı.

Sonuçları

Advertisement

a. Suriye ticaret yolu güvence altına alındı.

b. İslamiyet bir devlet düzenine doğru yol almaya başladı.

c. Arap Yarımadası’nda Müslümanlara kafa tutabilecek bir Yahudi yerleşmesi kalmadı.

d. İslamiyette, fetih politikası başlatılmış oldu.

Mu’te Seferi (629)

• Daha önce Hz. Muhammed’in, Gasaniler’i İslamiyete davet için gönderdiği elçi öldürülmüştü.

Advertisement

• Bir Müslüman keşif kolunun Gassaniler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine sefere karar verildi.

• Lût Gölü’nün güneyinde Mu’te denilen yerde yapılan savaşta Müslümanlar ağır bir yenilgiye uğradılar.

Bu yenilgide Bizans’ın önemli etkisi oldu. Müslümanlar Bizans’ın önemli bir güç olduğunun farkına vardılar.

MEKKE’NİN ALINMASI (630)

• Hayber Kalesi’nin fethinden sonra sıra Mekke’nin alınmasına gelmişti.

• Hz. Muhammed 630 yılının ramazanında çok büyük bir kuvvetle Mekke üzerine yürüdü. Yolda katılanlarla islam ordusu daha da büyüdü.

• Bu büyük kuvvete karşı Mekkeliler ciddi bir direniş gösteremediler.

• Hz. Muhammed, büyük bir törenle Mekke’ye girdi.

• Kabedeki bütün putlar kırıldı.

• Mekkelilerin tümü Müslümanlığı kabul etti. islamiyet büyük bir hızla yayılmaya devam etti.

Advertisement


Leave A Reply