Hayır Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Hayır ne anlama gelir? Hayır kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. “Yok, öyle değil, olmaz” anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz
“Para var mı? -Hayır. -Yorgun musunuz? -Hayır.”
2. Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz
“Hayır, zaferimiz bir masal olmayacak.” – F. R. Atay
1. İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
2. İyi, hayırlı, yararlı, faydalı
“Hayır haberdir inşallah!”
bir şeyi geri çevirmemek
iyilik ummamak, yararlı olacağını sanmamak
“sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın” anlamında kullanılan bir söz
yararlı olmamak
“Sevmeden yapılan işten hiç kimseye hayır gelmez.” – B. R. Eyuboğlu
bir şey kendisine yararlı olmamak
“Ne o ne ben bu seçimlerimizin hayrını görmüştük.” – H. F. Ozansoy
dine ve insanlığa uygun, iyi bir davranışta bulunmak
işe yarar durumu kalmamak, artık işe yaramaz olmak
“Bir iki yıla varmaz, ne evden ne eşyadan hayır kalır.” – Y. K. Karaosmanoğlu
“bir şey yararlı değil” anlamında kullanılan bir söz
1. anlatılan bir rüyayı iyiye yormak için kullanılan bir söz
2. şaşma ve merak veren olgular karşısında söylenen bir söz
“Hayırdır inşallah, rüya mı gördün böyle birdenbire?” – Ö. Seyfettin
uğursuz sayılacak bir olay için kullanılan bir söz
“Bu hayra alamet değil, dedi vali, etrafındakilere.” – A. Kulin
rüya veya olayı iyi bir durumun belirtisi saymak
“Aslına bakılırsa aktör olmayı rüyasında görse hayra yormazdı.” – A. İlhan
yararlı olmak
iyiliği dokunmamak, yarar sağlamamak
“Öğrencisine hayrı olmayan öğretmenin hiçbir şeye hayrı olmaz.” – A. İlhan
yeni alınan bir şey için “güle güle kullan” anlamında kullanılan bir söz
ölmüş bir kimsenin ardından iyi konuşmak
Bir kimsenin iyiliğini isteyen dua
“Arkalarından bakan gülümsemen hayır duan oldu onlara.” – A. N. Asya
Yararlı güzel şeyler
“Kazanalım parayı; hayır hasenat yaparız, İstanbul’un susuz semtlerine çeşme yaptırırız.” – Ü. Dökmen
Hayırsever kimse
“Ne yapacağımı düşünürken içeriden bir hayır sahibi radyoyu açtı.” – B. Felek
1. Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever, hayırperver
“Kimse yüz vermezse tek başına oturur, hayırsever bir tanıdık beklerdi.” – Ç. Altan
2. Halkın yararı için okul, çeşme, hastane vb. yaptıran
Yararı olmak
“Ne var, ne oluyor” anlamında kullanılan bir söz
Hayırlı çocuk, hayırlı evlat


Leave A Reply