Hayvan İle İlgili Cümleler

0

Hayvan ile ilgili cümleler. Hayvan kelimesi içeren “Hayvan” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Hayvanlar Alemi

Advertisement
Hayvan Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

*** Başlıca et hayvanları domuz, sığır ve koyundur.

*** Hayvan sevgisi çocuklarda doğuştan var olan bir sevgidir.

*** Buralarda kümes hayvancılığı da yapılır.

*** Balkan ülkelerinin başhca ihracat ürünleri, sebze, meyve, şarap, tütün, pamuk, dokumalar, makine ve hayvandır.

Advertisement

*** piperazin, insanda ve evcil hayvanlarda bağırsaklardaki ipliksolucan enfeksiyonlarında, özellikle insandaki kılkurdu enfeksiyonunda etkili olan solucan düşürücü ilaç.

*** Bilinen en küçük hayvan virüslerindendir; çekirdeği ribonükleik asit (RNA) içerir.

*** Omurgalılarda bağırsak kanalına ve sıklıkla merkez sinir sistemine yerleşen enterovirüsler (örn. çocuk felci ve Coxsackie virüsü), burundaki dokulara bulaşan rinovirüsler ve hayvanlarda şap hastalığına neden olan virüs bu familyadandır.

*** Bunlar hayvanların tüylerine takılarak bitkinin dağılmasında rol oynarlar.

*** Bu grup üyeleri toynaklı memelilerin evrim sürecinde ilk ortaya çıkan hayvanlar arasında yer alıyordu.

*** 1930’larda ilk kez burada, hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanlar için geliştirilmiş özel yiyecekler yapıldı.

Advertisement

*** 1970’lerde kolibriler, sürüngenler, kurt, ayı gibi yırtıcı memeliler ve Afrika’ya özgü çeşitli hayvanların sergilendiği, doğal yaşama ortamlarına yakın biçimde düzenlenmiş geniş bölümler oluşturuldu.

*** Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla hasta hayvan kesilir.

*** Bazı omurgasız hayvanlarda eşeysiz üreme görülebilir.

*** Ancak bu hayvanlarda da eşeyli üreme vardır.

*** En önemli ticari ürünler karnauba mumu, pamuk, babassu yağı, şeker, canlı hayvan, kimyasal madde ve posttur.

*** Hemen hemen bütün yeryüzüne dağılmış olan bu kara hayvanları yaprak döküntülerinin, taşların ve çürüyen odunların altında yaşar.

*** Phyllograptus, soyu tükenmiş graptolit (ilkel kordalılarla akraba oldukları sanılan ve bir zamanlar denizlerde koloniler halinde yaşayan küçük hayvanlar) cinsi.

*** En gözde desenler geometrik örgeli olanlarsa da, özenle işlenmiş örneklerde hayvan ve insan figürleri ve çiçek örgeleri de uygulanmıştır.

*** Kesimlik büyükbaş hayvan besiciliği, balıkçılık, Peterhead ve Fraserburgh’da da tekne yapımcılığı başlıca iş alanlarıdır; bazı sanayi kuruluşları da vardır.

*** Parkta ayı, Amerika kızıl geyiği, sığın, yabanıl koyun ve keçi gibi Kayahk Dağlarda görülen hayvanlar yaşar.

*** Hayvan gibi kocaman büyük bir adamdı.

Advertisement


Leave A Reply