Hayvan Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Hayvan ne anlama gelir? Hayvan kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık
“İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi.” – F. R. Atay
2. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse)
3. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz
4. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık
“Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu.” – Ö. Seyfettin
Mercan, sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar
1. hayvana benzer biçimde
2. iri yarı
3. akılsız, duygusuz, kaba
insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa
“hayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz ” anlamında kullanılan bir söz
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanat, zooloji
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
“Bazı kimselerin üç dört koyun ve ineğinden başka evcil hayvanı yoktur.” – Halikarnas Balıkçısı
Vahşi hayvan
Koşum atı
Vücut ısıları yaşadıkları ortamın ısısına göre değişen hayvanlar
“Balıklar, sürüngenler soğukkanlı hayvanlardandır.”
Kan ve kemik gibi organik maddelerden yapılıp hekimlikte kullanılan kömür
Etinden, postundan yararlanmak amacıyla veya zararlı olduğu için avlanan vahşi hayvan
Kürkü için üretilen veya avlanan hayvan
Etinden, tüyünden, yumurtasından yararlanmak üzere yetiştirilip beslenen tavuk, kaz, ördek, hindi vb. evcil hayvanlar
1. Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse
2. Hakaret içeren bir seslenme sözü
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabani hayvan
1. Beslenmek amacıyla alınan hayvan
2. Besiye çekilen hayvan
Yük taşımada kullanılan at, eşek vb. hayvanlar
Genellikle büyükbaş hayvanları beslemek için kullanılan besin maddesi
Ehlîleşmemiş, vahşi ve yırtıcı hayvanların genel adı
Meranın verimi veya mera üzerinde uygulanan ıslah ve düzenleyim işlemlerinin etkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla otlatılan ve canlı ağırlık artışı veya süt verimi devamlı biçimde ölçülen hayvan

Advertisement

Leave A Reply