Hayvanlarla İlgili Deyimler Anlamları ve Açıklamaları, Çeşitli Hayvan Konulu

1

İçinde çeşitli hayvanlar geçen deyimler nelerdir? Hayvanlar ile ilgili deyimlerin anlamları ve açıklamaları, hayvan konulu deyimler.

Hayvanlarla İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Hayvanlarla İlgili Deyimler

 • aslan gibi
  1) boylu boslu, güçlü ve yakışıklı; 2) sağlığı yerinde.
 • aslan kesilmek
  aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek.
 • ayıya kaval çalmak
  anlayışsız bir kimseye bir şey anlatmaya çalışmak.
 • fare deliği bin altın
  ‘herkesin kaçıp saklanacak bir yer aradığı durumlarda, saklanılacak bir yer bulmak çok güçtür ve o yer çok değerlidir’ anlamında kullanılan bir söz.
 • fare düşse başı yarılır
  bir yerin boş ve yoksulluk içinde bulunduğunu anlatan bir söz.
 • fareler cirit atmak (oynamak)
  bir yerde hiç insan bulunmamak, o yer çok ıssız olmak.
 • aralarına kara kedi girmek
  iki dost birbirine gücenmek, iki dostun arasına soğukluk girmek.
 • kedi gibi
  uysal ve sokulgan.
 • kedi gibi dört ayak üzerine düşmek
  en güç bir durumdan zarar görmeden kurtulmak.
 • süt dökmüş kedi gibi
  suçunu bilerek bundan utanarak: ‘Hele süt dökmüş kedi gibi susmaktan ne çıkar?’ -N. Uygur.
 • tok evin aç kedisi
  gereksinimi olmadığı hâlde açgözlülük ede
 • Deve kini:
  geçmeyen, unutulmayan kin
 • Devede kulak:
  Küçük bir parça
 • Deveye hendek atlatmak:
  Bir kişiye yapamayacağı bir işi yaptırmaya çalışmak
 • deveyi havuduyla yutmak
  eline geçen ve hakkı olmayan şeyleri kendi menfaati için kullanmak, hiç çekinmeden büyük suistimal yapmak.
 • Kuş sütüyle beslemek:
  Hiç eksiksiz, özenle beslemek
 • Örümcek kafalı:
  Eski, geri kafalı, yenilikler kapalı, geçmişe tutkun kimse
 • Tavşana kaç, tazıya tut demek:
  Birbirine ter olan iki kişinin ikisini de ayrı ayrı yerlerdeyken yüreklendirmek
 • Tekeden süt çıkarmak:
  Olmayacağı olur duruma getirmek
 • Turnayı gözünden vurmak:
  Değeri yüksek bir şeyi kazanmak
 • Yılan Hikayesi:
  Sürüp giden, bir türlü sonuçlanmayan
 • koynunda yılan beslemek
  bir yakınından ihanet görmek.
 • Sinek avlamak:
  Boş oturmak, bir iş yapmamak
 • Leyleği havada görmek:
  Çok fazla gezmek, gezmeye çıkmak
 • Kuş uçmaz, kervan geçmez:
  Kimsenin uğramadığı ıssız, sapa yer
 • Dut yemiş bülbüle dönmek:
  Önceleri susmasını bilmezken birden sesi çıkmaz olmak
 • Eşek şakası:
  Kaba, kırıcı şaka
 • Devlet kuşu:
  Beklenmedik, umulmadık şans
 • Karınca kararınca:
  Küçük önemsiz olsa bile gücü oranında
 • beyni karıncalanmak
  zihin yorgunluğundan düşünemez olmak.
 • karınca duası gibi
  çok küçük, sık ve okunaksız (yazı).
 • karıncayı bile ezmemek (incitmemek)
  çok merhametli, ince duygulu olmak
 • Keçileri kaçırmak:
  Delirmek, dengesi bozulmak, bunalım içine düşmek
 • analı kuzu, kınalı kuzu
  1) her işi yolunda giden; 2) annesi sağ olan çocukların mutluluğunu anlatan bir söz.
 • kuzu gibi olmak
  uslanmak, sessizleşmek, sakinleşmek
anasının körpe kuzusu
pek küçük kucak çocuğu.
 • canciğer kuzu sarması
  içli dışlı, candan, pek içten
 • kuzu postuna bürünmek
  karşısındakini aldatmak için gerçek kişiliğini saklamak, kendini zararsız ve uysal göstermek.
 • öküz arabası gibi
  çok yavaş.
 • öküz gibi
  aptal, anlayışsız bir biçimde
 • öküz gibi bakmak
  karşısındakini rahatsız edercesine bakmak.
 • öküzün altında buzağı aramak
  olmayacak sebeplerle suç ve suçlu bulma çabasında olmak.
 • öküzün trene baktığı gibi bakmak
  aptalca, hiçbir şey anlamadan bakmak.
 • baykuş gibi
  uğursuzluk getirdiğine inanılan (kimse)
 • bir taşla iki kuş vurmak
  bir davranışla birden çok yararlı sonuca ulaşmak.
 • deve kuşuluk etmek
  deve kuşu gibi başını kuma sokup gerçeklerden uzak duracağını sanmak
 • insan kuş misali
  uzakça bir yere gidildiğinde söylenen bir söz.
 • kuş gibi çırpınmak
  çaresizlik içinde telaşlı davranmak
 • eşek sudan gelinceye kadar dövmek
  tkz. adamakıllı dövmek
 • eşekten düşmüş karpuza (düşmüşe) dönmek
  argo 1) çok şaşırmak, donup kalmak; 2) kötü bir duruma düşmek
 • taze ot görmüş eşek gibi
  iştahlanmış bir biçimde
 • topal eşekle kervana katılmak (karışmak)
  tkz. yetkisi ve yeteneği olmadığı hâlde önemli bir işe katılmaya yeltenmek.
 • arı gibi sokmak
  iğnelemek, acı söz söylemek.
 • arının yuvasına kazık (çöp) dürtmek
  tehlikeli kişiyi kışkırtmak.
 • at izi it izine karışmak
  iyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak
 • domuz gibi
  tkz. 1) kötü huylu ve hain; 2) adamakıllı, iyice: Domuz gibi bilir ama söylemez!
 • domuz gibi tıkınmak (yemek)
  oburcasına çok yemek: ‘Şişmanlıyorum, neden yine bir domuz gibi tıkındım?’ -A. İlhan.
 • domuzdan (bir) kıl çekmek (koparmak)
  sevilmeyen veya eli sıkı olan birinden bir şey alabilmek.

1 Yorum

Reply To egemen Cancel Reply