Hayvanlarla İlgili Deyimler ve Açıklamaları

1

Hayvanlar hakkında deyimler, Hayvanlar ile ilgili açıklamalı deyimler, anlamları.

*Deve kini: geçmeyen, unutulmayan kin

Advertisement

*Devede kulak: Küçük bir parça

*Deveye hendek atlatmak: Bir kişiye yapamayacağı bir işi yaptırmaya çalışmak

*Kuş sütüyle beslemek: Hiç eksiksiz, özenle beslemek

*Örümcek kafalı: Eski, geri kafalı, yenilikler kapalı, geçmişe tutkun kimse

Advertisement

*Tavşana kaç, tazıya tut demek: Birbirine ter olan iki kişinin ikisini de ayrı ayrı yerlerdeyken yüreklendirmek

*Tekeden süt çıkarmak: Olmayacağı olur duruma getirmek

*Turnayı gözünden vurmak: Değeri yüksek bir şeyi kazanmak

*Yılan Hikayesi: Sürüp giden, bir türlü sonuçlanmayan

*Sinek avlamak: Boş oturmak, bir iş yapmamak

*Leyleği havada görmek: Çok fazla gezmek, gezmeye çıkmak

Advertisement

*Kuş uçmaz, kervan geçmez: Kimsenin uğramadığı ıssız, sapa yer

*Dut yemiş bülbüle dönmek: Önceleri susmasını bilmezken birden sesi çıkmaz olmak

*Eşek şakası: Kaba, kırıcı şaka

*Devlet kuşu: Beklenmedik, umulmadık şans

*Karınca kararınca: Küçük önemsiz olsa bile gücü oranında

*Keçileri kaçırmak: Delirmek, dengesi bozulmak, bunalım içine düşmek

*Kedi gibi dört ayağı üstüne düşmek: Her şartta, her ortamda işi yolunda gitmek


1 Yorum

Leave A Reply