Hayvansal Dokular Nelerdir? İsimleri ve Hayvansal Dokular Hakkında Bilgiler

0

Doku nedir? Hayvansal Dokular nelerdir? Hayvansal dokuların isimleri ve bu hayvansal dokuların kısa ve özet açıklamalarının yer aldığı sayfamız.

Canlıların vücutlarında, aynı işlemi görmek üzere farklılaşmış bulunan hücrelerin meydana getirdikleri topluluklara doku denir. Dokuların kendi aralarında birleşmesiyle organlar meydana gelir. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar da birleşerek sistemleri meydana getirirler. Bütün bu sistemlerin birleşmeleri sonucunda çokhücreli canlılar oluşur.

Hayvansal Dokular:

Bunların en önemlileri epitelyumlar, destek dokular, katılgan dokusu, kıkırdak dokusu, kemik dokusu, sinir dokusu ve kan dokusudur.

epitel

  1. Epitelyumlar: Vücut yüzeyi ile içi boş olan organların iç yüzlerini örten ince zar halinde dokulardır. Bunlar basit ve katmanlı olabilirler. Görevleri bakımından koruyucu epitelyumlar (derinin, ağız boşluğunun tabakalı, midenin basit epitelyumu gibi) emici epitelyumlar (ince bağırsaktakiler gibi), salgı yapan epitelyumlar (bezler) olmak üzere üçe ayrılırlar.
  2. Destek Dokuları: Öteki dokuları destekleyerek onlara direnç, dayanıklılık veren dokulardır. Katılgan doku, kıkırdak dokusu ve kemik dokusu olarak üç çeşittirler. Yağ dokusu da katılgan dokunun özel bir şeklidir. Yağ dokusu hayvanlarda, yedek yağ deposu görevini görür, ısıyı zor ilettiğinden balina, domuz gibi hayvanları soğuğa karşı korur. Suyun içinde yaşayan hayvanların özgül ağırlıklarını azaltarak, daha kolay yüzmelerini sağlar. Kıkırdak dokusu iskelet sisteminde yer alan bir doku çeşididir. Halkalar halinde gırtlakta, soluk borusunda, parçalar halinde de kemik başlarında, burun ve kulak gibi yerlerde bulunur. Kemik dokusu ise vücudun iskeletini meydana getiren kemiklerde bulunur. Bu dokunun hücreleri zarsız olduğundan bir takım uzantılar meydana getirmişlerdir, bununla birbirlerine bağlanmışlardır.
  3. Kas Dokusu: Bunların kasılma özelliği vardır, kasılarak hareketi sağlarlar. İskelete bağlı olan kaslarımız irademizle çalışır, sistemli hareketleri meydana getirirler. İç organlarımızın çeperlerini meydana getiren kaslarımız ise irademiz dışında çalışırlar. (Sindirim hareketi gibi). Bu iki çeşit kasın yapılışı da birbirinden çok farklıdır. İstemli hareketleri çizgili kaslar, istemsiz hareketleri de yalnız kaslar yapar. Böylece iki çeşit kas dokusu vardır.
  4. Sinir Dokusu: Sinirleri meydana getiren hücrelerin dokusudur. Bu hücrelere nöron adı verilir. Boyları 1-100 mikron kadardır. Zarları olmadığından bir takım uzantıları vardır.
  5. Kan Dokusu: Kan, kan yuvarları denen hücrelerden veya bunların içinde yüzdüğü bir sıvıdan meydana gelmiştir.

Leave A Reply