Hece Ölçüsü Nedir?

0

Hece Ölçüsü (Vezni) nedir? Hece ölçüsünün özellikleri nelerdir? Hece ölçüsü çeşitleri, durak nedir, hece ölçüsü hakkında bilgi.

HECE ÖLÇÜSÜ

HECE ÖLÇÜSÜ

Hece ölçüsü bizim öz malımız olan Halk edebiyatı nazmının ölçüsüdür. Ulusal şiir ölçümüz budur.

Halk şiirleri, aydın sanatçılar, örneğin Divancılar tarafından asırlar boyunca hor görüldüğü için, hece ölçüsü, aydınlar edebiyatına girememiştir. Bu da hece ölçüsünün sırrına ulaşamamış olmalarının bir sonucudur, denilebilir.

Hece ölçüsü, her mısradaki hece sayısının eşitliğine dayanan bir ölçüdür. Yani ilk mısrada kaç hece varsa, öteki mısraların tümünde de o kadar sayıda hece olacaktır. Hece ölçüsünde uzun hece, kısa hece, kapalı hece, açık hece gibi bir durum yoktur. Sözcüklere tüm heceler bir değerde ve bir karakterdedir.

HECE ÖLÇÜSÜ İLE İLGİLİ GEREKLİ LİNKLER

Hece Ölçüsünde Durak Türleri ve Örnekler
Göz Kafiyesi Nedir?
Kulak Kafiyesi Nedir?
Redif Nedir? Redif Örnekleri
Yarım Kafiye Nedir? Yarım Kafiye Örnekleri
Tam Kafiye Nedir? Tam Kafiye Örnekleri
Zengin Kafiye Nedir? Zengin Kafiye Örnekleri
Cinaslı Kafiye Nedir? Cinaslı Kafiye Örnekleri


Leave A Reply