Helal Nedir? Sözlük Anlamı, Helal ve Haram İle İlgili Resimli Güzel Sözler

0
Advertisement

Helal ne anlama gelir? Helal, haram hakkında sözler. Helal ve haramı anlatan söylenmiş resimli anlamlı sözler. Helal sözleri.

Helal Anlamı

“Helal”
1. Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı
2. Kurallara, geleneklere uygun
3. Kurallara, geleneklere uygun olarak
“Helal kazanılmış para.”
4. Nikâhlı eş

Helal ve Haram İle İlgili Resimli Sözler

“helal etmek ”
üzerinde hiçbir hak iddia etmeksizin bağışlamak
“Alacağımı sana helal ediyorum.”

“helal olmak ”
yapılmasında veya kullanılmasında dinen sakınca bulunmamak, uygun ve yerinde olmak
“Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.” – M. A. Ersoy

“helal olsun ”
1. bir hizmet veya özverinin istenilerek yapıldığını ve takdir edildiğini göstermek için kullanılan bir söz
“Yol güzel, tarlalar cömert / Helal olsun yol parası” – B. R. Eyuboğlu
2. “hakkımı helal ediyorum” anlamında kullanılan bir söz
3. bir davranış karşısında sitemle söylenen bir söz
“Helal olsun, bunu senden beklemezdim.”

Advertisement

“helal süt emmek ”
doğruluktan ayrılmamak
“Helal süt emmiş, dürüst, temiz, çalışkan bir mühendis bulalım.” – A. Kulin

Helal ve Haram İle İlgili Resimli Sözler

“helalühoş ”
Yapılmış bir iyilikten, yardımdan söz edilirken buna pişman olunmadığını anlatmak için söylenen helalühoş olsun cümlesinde geçen bir söz

“helalzade ”
1. Nikâhlı bir ana ve babadan doğmuş kimse
2. Doğruluktan ayrılmayan, helal süt emmiş kimse

Helal ve Haram Hakkında Sözler

***Allahü Teâlâ’ya itaat etmek, bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarları dua, anahtarın dişleri de helâl lokmadır.
Yahya bin Muaz

Helal ve Haram İle İlgili Resimli Sözler

Advertisement

***Ben en büyük zenginliğe helâl haram ilmini öğrenmekle eriştim.
İmam-ı Azam

***Beş şey bahtiyarlığın delilidir: Doğru sözlülük, doğru davranış, doğru düşünce, doğrularla beraberlik, ailesi için helâl kazanç peşinde olmak.
Hacı Bektaş-ı Veli

***Bir kuruş haramı terk etmek, yüz bir kuruş sadaka vermekten daha iyidir.
Abdullah bin Mübarek

***Biz harama düşmek korkusundan, yetmiş helâli terk ederdik.
Hz. Ebubekir

***Dünyanın helâli hesap, haramı ise azaptır.
Beyhaki

Helal ve Haram İle İlgili Resimli Sözler
***Eğer rahatlık istiyorsan; helâlinden eline ne geçerse onu ye; bulduğunu giyin Ve Allah’ın sana takdir ettiği şeylere razı ol!
Şakîk-i Belhî

***Ey Davud, gözünü haramdan sakın ki, dünyayı senin itaatına vereyim.
Zebur’dan

***Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!
Bayezid-i Bistamî

***Haram para kapıdan girdi mi, hak pencereden çıkar gider.
Süfyan-ı Sevri

***Haramı terk eden cehennemden kurtulur, şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider, helâlin fazlasını terk eden Allah’a erer.
Ebu Ali Dekkak

***Haramı terk etmek, helâli talep etmekten hayırlıdır.
Hz. Ebubekir

Advertisement

***Helâl kazanç yolunda ölen kimse Allah’ın rızasına mazhar olmuştur.
Hz. Ali

Helal ve Haram İle İlgili Resimli Sözler
***Helâlin hesabı, haramın azabı vardır.
Hz. Ali

***İşin esası üç şeydir: Helâl yemek, ahlâk ve amelde Resulüllah’a tabi olmak, her işi yalnız Allahü Teâlâ’nın rızası için yapmak.
Abdullah Tüsteri

***Kalbin, dilin ve bedenin temiz olması, helâl lokma yemeye bağlıdır.
Seyyid Emir Külal

***Şu ikisinden daha kıymetlisi yoktur: Helâl para ve sünnet üzere yaşayan kimse-
Yunus bin Ubeyd

***Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu! İbrahim Ethem


Leave A Reply