Hellenistik Çağ Nedir?

0

Hellenistik Çağ ne demektir? Hellenistik Çağın özellikleri, tarihteki yeri, hakkında bilgi.

helenistik-cagHellenistik Çağ; İÖ 323 te Büyük İskender öldükten sonra Greko-Makedon kültürünün Balkanlar’dan Doğu Akdeniz havzasını sınırlayan bölgelere kadar yayıldığı dönemi belirlemek için 19. yüzyılda Alman tarihçisi J. G. Droysen’in yarattığı terim. Çağ, yaklaşık İÖ 30’da Romalıların son önemli Hellen Krallığını da ele geçirmeleri sonucu noktalandı. Hellenistik Çağ boyu (İÖ 323-İS 30) Anadolu, Suriye, Mezopotomya, Mısır, hatta bir bakıma İran yaylasındaki birçok kuruluşun politik önderliği Makedonların elinde bulunmasına karşın, egemen olan kültür Hellen ya da Yunan kültürüydü. “Hellenistik” sözcüğünün kökeni “Yunanlı gibi konuşup davranmak” anlamına gelen “Hellenizm’e” (Hellencilik) dayalıdır. Klasik Hellenizm, İÖ 5. ve 4. yüzyıllar arasında Yunan kent devletçiklerinde geliştirilen kültürü belirtirken, daha geniş kapsamlı Hellenizm, Yunan kültürünün İÖ 323’ten başlayarak üç yüzyıl boyu Anadolu, Suriye, Mezopotamya ve Mısır’ın çok daha eski kültürleriyle kaynaşmasını tanımlar. Tüm uygar toplulukların, özellikle Batı insanının paylaştığı “ecumene” (yerleşik dünya) düşüncesi, bu kültür kaynaşımından doğup gelişti. Kişi Yunanca konuşuyorsa, Yunan gelenek, görenek ve yasalarını benimsemişse, nerede yaşarsa yaşasın Hellen idi. Basit ve yeni bir lehçe “Koyine” (genel Yunanca) evrensel bir dil oldu. Özellikle Yunan ve eski Anadolu uygarlıklarının kaynaşımı, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun bileşik kültürünü oluşturdu.


Leave A Reply