Hemşirelik Haftası İle İlgili Yazı, Hemşire Nedir? Tarihçesi ve Önemi

0
Advertisement

Hemşirelik Haftası ne zaman ve neden kutlanmaktadır? Hemşirelik Haftasının önemini ve hemşirelik mesleğinin tarihçesinin anlatıldığı yazımız.

Hemşirelik Haftası İle İlgili Yazı

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası olarak kutlanır. Belirli bir sağlık eğitimi gördükten sonra hastaların bakımında görev alan kadına “hemşire” denir.

Hemşire, sağlık koleji, sağlık okullarında yetişir. Hastanelerde uygulamalı çalışmalarla bilgi ve becerilerini pekiştirir. Hemşireliğin bizdeki geçmişi çok kısadır, ilk olarak Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) 1911’de hemşirelik kursları açtı. Bu kursları bitiren hemşireler 1912-1914 Balkan Savaşı, 1914-1918 I. Dünya Savaşı’nda hasta, yaralı askerlerin bakımında yararlı oldular.

İlk hemşireler 1927’de İstanbul Hemşirelik Okulundan mezun olanlardır. Ankara’da 1939-1948 yılları arasında öğretim yapan, orduya bağlı bir hemşirelik okulu vardı.

1943’te Verem Savaş Derneği, 1946’da Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa’da bir hemşirelik okulu açtı. Daha sonra diğer illerimizde de bu tür okullar açıldı. Bunlar orta okul düzeyinde üç yıllık eğitim vermekteyken günümüzde sağlık okulu ya da orta okul mezunlarına dört yıllık eğitim veren sağlık kolejlerine dönüştürülmüştür. Sağlık koleji mezunlarına ya da lise mezunlarına dört yıllık eğitim veren Yüksek hemşirelik okullarını bitirmektedirler. Bunlardan en ünlüsü, hemşireliğin öncüsü kabul edilen Florence Nightingale (Florans Naytingeyl) adından esinlenip kurulan İstanbul’daki Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Okulu’dur. Bundan başka Ege Üniversitesi Yüksek Hemşirelik Okulu, Ankara Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü değerli mezunlarıyla yurttaşlarımızın sağlığı için hastanelerde bu kutsal mesleği yürütmektedirler.

Advertisement

Florence Nightingale, hemşirelik mesleğinin kurucusu İngiliz kadındır. (1820-1910). Varlıklı bir ailenin kızıydı. Çok okurdu. Günlük tutardı. Hastabakıcılık eğitimini gördü. Hastahanelerde görev aldı.

Kırım Savaşı’nda (1854) yaralanan Türk ve İngiliz askerlerine Üsküdar’daki Selimiye kışlasında büyük bir özveriyle hastabakıcılık yaptı. İki yıl sonra İngiltere’ye döndü.

Ona göre; hasta bakımında hastaya yalnız şefkatle hizmet etmek yetmez, O, hastaya bakma sanatının özel bir eğitimle öğrenilmesi gerektiğini düşünen ilk insandır.

Kendisi bir çok hemşirelik okulunun açılmasına öncülük etmiştir. Ona, geceler boyu uyumadan, sabırla, elinde lambasıyla hastalan arasında dolaştığında Lambalı Kadın (Lamp Lady) adını takmışlardır.

Hemşirelik, çok engin bir insan sevgisiyle dolu olmayı gerektiren saygın, kutsal bir meslektir. Beyaz Melekler de denen hemşirelerimiz beden ve ruh sağlığı sorunları olan hastalarımıza; bilgili olarak, sevgiyle, şefkatle, sabırla hizmet ederler. Hastaların tedavisinde, beslenmesinde aldıkları seçkin görevi zevkle yaparlar.

Advertisement


Leave A Reply