Hendek Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Olmuştur? Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

0
Advertisement

Hendek Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Hendek Savaşı’nın önemi nedir? Savaşın sebepleri ve sonuçları nelerdir?

Hendek Savaşı Haritası

Hendek Savaşı Haritası

Hendek Savaşı Neden ve Ne Zaman Gerçekleşti?

Hendek Savaşı; Medineli Müslümanlarla, Mekkeli müşriklerin yaptıkları savaştır (627). Mekkeliler Ebu Süfyan komutasında 4.000 asker, 300 süvari, 1.500 develiyle yola çıkınca öteki kabileler de Medine’ye doğru yürüdüler. 10.000’e yaklaşan büyük bir gücün üzerlerine yürüdüğünü öğrenen Müslümanlar Medine’de bir savunma savaşı yapmaya karar verdiler. İran kökenli Selman-ı Farisi’nin önerisiyle kentin çevresine 4.5 metre derinliğinde 9 metre eninde bir hendek kazıldı. Bu hendeği geçemeyen saldırganlarla Müslümanlar gün boyunca birbirlerine ok yağdırıp durdular.

Daha sonra hendeğin en dar yerini seçip toplu saldırıya geçenler püskürtüldü. Mevsim kıştı, zaman zaman fırtına müşriklerin çadırlarını söküyor, zor duruma sokuyordu. Medine halkı, kentteki Kureyza Yahudilerinin dostluk anlaşmasını bozması üzerine, korkuya düştüyse de, Hz. Muhammed, müttefikleri birbirine düşürerek dağıtmak için çareler, yollar buldu. Birbirinden kuşkulanmalarını sağladığı Kureyş, Gatafan ve Kurezya kabileleri güvensizlik ve kararsızlık içindeyken o geceki şiddetli fırtına ve yağmur müttefiklerin karargâhını dağıttı.

Tedirginlik, bezginlik ve korkuya kapılanlar dönme dileğinde birleştiler. Ebu Süfyan çekilmeye karar verdi. Böylece müşrikler bir ay süren kuşatmaya son vererek Medine’den uzaklaştılar. Bu savaşta Müslümanların 7 şehit verdiği, karşı taraftan 8 kişinin öldürüldüğü söylenir.

İslamiyetin doğup yayıldığı yıllarda gerçekleşmiş olan ve İslamiyeti tamamen ortadan kaldırmak isteyenler ile Müslümanlar arasında geçmiş olan Hendek Savaşı sebepleri şunlardır (Maddeler Halinde)
  • İslamiyet düşmanları, Uhud Savaşı’ndan cesaret alarak İslamiyeti yok edebilecekleri umuduna kapıldılar. Bu amaçla büyük bir kuvvet topladılar.
  • Bir yandan da Hayber Kalesi’ndeki Yahudiler saldırıya hazırlanıyordu.
  • Bu durum karşısında Hz. Muhammed, Medine’de kalarak savunma savaşı yapmayı yeğledi.
  • Yeni müslümanlardan Selman-ı Farisi’nin önerisi üzerine Medine’nin açık bulunan tarafına derin ve geniş bir hendek kazdırdı.
  • Ebu Süfyan komutasındaki Mekke kuvvetleri Medine’yi kuşattı; ancak hendeği aşamayarak bir süre sonra geri döndüler.
Sonuçları
  • a. Hendek zaferi, Müslümanların güçlenmesini ve İslamiyetin daha fazla yayılmasını sağladı.
  • b. Hendek kuşatması, Müslümanların, kendi yurtlarında saldırıya uğramayacakları bir güce eriştiklerini göstermiştir.
  • c. Hz. Muhammed, Mekkelilerin çekilmesinden sonra, Medine’deki son Yahudi kabilesini de Medine’den attı.

Advertisement

Leave A Reply