Henri Poincaré Kimdir?

0

Henri Poincaré kimdir? Henri Poincaré hayatı, biyografisi, çalışmaları hakkında kısaca bilgi.

Henri Poincaré Henri Poincaré; (1854-1912)

Advertisement

Ünlü bir Fransız matematik bilginidir. Modern çağın en büyük matematikçilerinden biri sayılır. Matematiğin aracılığı ile gezegenleri, gelgit olaylarını, elektriği, ışığı incelemiş, bu alanlarda birçok yeni buluşlar ortaya koymuştur. Poincaré, bütün bu çalışmalarının sonucunda dünyanın bir bilmece olduğuna, buna cevap bulmanın imkânsızlığına inanmıştır.

Hepri Poincaré Nancy’de doğdu. Öğrenimini Polytechnique Okulu’nda yaptı. Bu sırada, öğrencilere matematik dersindeki üstünlük derecelerine göre verilen bütün mükâfatları, şerefleri kazandı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Sorbonne Üniversitesi’ne profesör oldu, ölümüne kadar bu görevde kaldı. Eserleri arasında «Fizik-Matematik Dersleri» başta gelir.


Leave A Reply