Her İnsan Değerlidir Özeldir Konulu Yazı, Önyargılar Hakkında Yazı

0

Her insan değerlidir sözü ile ne anlatılmıştır? İnsanların değerini anlatan yazı. Her insan değerlidir konulu yazı, kompozisyon örneği.

insanlar

HER İNSAN DEĞERLİDİR

Kişilere önyargılı yaklaşan, küçümseyen, aşağılayan, dışlayan kişiler gerçekte insanın değerinin insan olmasından geldiğini anlayamamış demektir. Bu durumda çevresindeki kişileri dışlayıcı tavırlar içinde olanın gerçekte insanlık adına sorunlu olduğu söylenebilir.

Her insan zaman zaman hata yapabilir, hatta bazen terk edemediği olumsuz alışkanlıkları olabilir. Bu tür özellikleri onları değersiz yapmaz.

Bazı olumsuz tutumlarımız nedeniyle insanlara hak ettiği değeri veremeyebiliriz. Örneğin sınıfımıza yeni gelen bir arkadaşımızı, bizimle uyum sağlayamayacağı ön yargısıyla dışlayabilir, küçük görebiliriz. Bu ön yargılı davranış, arkadaşımıza hak ettiği değeri vermemizi engeller. İnsan değerli bir varlıktır; olduğu gibi kabul edilmeli, değer verilmelidir.

Herkesin olumlu özellikleri vardır. İnsanın değerinin anlaşılmasına katkı yapan bu özelliklerin keşfedilmesi gerekir. Önyargı, dışlama, aşağılama, küçümseme gibi olumsuz tavır ve davranışlar ise başkalarındaki olumlu özelliklerin fark edilmesine engel oluşturur.

Önyargı: Bir kimse veya bir şeyle İlgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz peşin yargı, peşin hüküm. Önyargı, gerçeklerin görülmesine engel olur. Bu nedenle kişilerin yanılmasına yol açar.

Dışlama: Kabul edilmemek, hor görülmek, geri plana itilmek, sevilmemek, bir ortama ya da bir gruba dahil edilmemek.

Aşağılama: Bir kişi tarafından hakarete uğramak, ezilmek ya da incitilmek. Kişilik gelişimini olumsuz etkiler, özgüveni zedeler. “Sende beyin olsa şimdi buralarda sürünmezdin” gibi sözler kişiyi aşağılayıcı ifadelerdir.

Sorumluluk: Kişinin kendi yaptıklarının ve yetki alanına giren olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Başka insanların haklarına saygı duyma gereği, bir insanın kendi eylemlerinden sorumlu olmasını zorunlu kılar.

İnsanlar çevresindeki kişilere saygılı, hoşgörülü yaklaşmadığında, onların kendisine göre olumsuz saydığı özelliklerine odaklanır. Birisinin çok konuşmasına veya çok gülmesine bile tahammül edemez. Oysa hoşgörülü yaklaşım içinde olsa, eleştirdiği kişilerde değer verilebilecek pek çok olumlu niteliklerin olduğu görülecektir.

Bir insan çok konuşkan olabilir, ama aynı zamanda yardımsever olabilir. Dağınık olabilir, ama vefalı da olabilir. Göze çarpan olumsuzluk özelliklerine odaklanarak karşımızdaki kişiyi tümüyle değersiz görmek kabul edilemez. Olumsuzlukları onu değersiz görmek için yeterli bir neden kabul edilemez.

Her insan özünde değerlidir. İnsana hak ettiği değeri vermek aynı zamanda insan haklarına saygının gereğidir. Hem çevremizdeki insanların değerlerini hem de kendi özümüzdeki değerleri görmek için ön yargı, dışlama gibi olumsuz davranışlardan kaçınmalıyız.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply