Herakles Kimdir?

0

Herakles Kimdir? Eski Yunan mitolojisinde Herakles’in hayatı, önemi, hikayesi ile ilgili bilgi.

heraklesHerakles; Eski Yunan mitolojisinde yan tanrıdır. Gücün ve kahramanlığın simgesidir.

Advertisement

Roma mitolojisinde Heracles adıyla bilinir. Zeus ile ölümlü Alkemene’nin oğludur. Herakles’in doğumunda Hera beşiğine iki zehirli yılan salıp onu öldürmeye kalkışırsa da bebek güçlü kollarıyla yılanları boğup ölümden kurtulur. Büyüdüğünde boyu posu ve olağanüstü gücüyle dikkati çeken Herakles, delikanlılık çağında ülkeye korku salan Kyithairon aslanını öldürür. Karşılığında da Kral Thespoiso’un 50 kızıyla yatırılarak ödüllendirilir ve her birinden bir oğlu olur. Daha sonra Thebai’ye kan kusturan Orkhomenos Kralı Erginos’u öldürünce, Thebai Kralı Kreon, onu kızı Megara ile evlendirir. Çok sayıda çocukları olur. Ancak kendisine olan hıncı bir türlü küllenmemiş olan Hera’nın parmağının bulunduğu bir çılgınlık sonucu Herakles çocuklarını ve karısı Megara’yı boğar. Günahlarından arınmaya çalışırken, Hera kâhin Pithia aracılığıyla onun zalim Eurystheus’un hizmetine girmesini sağlar.

Eurystheus’un hizmetinde ölümsüzlüğe ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği olaylar Herakles’in On İki İşi adıyla anılır: 1) Nemea aslanını boğup postunu kendine zırh etmesi. 2) Hera’nın Lerna bataklığına saldığı hydra adlı dokuz başlı ejderi öldürmesi. 3) Erymanthos yaban domuzunu diri diri yakalayıp Eurystheus’a götürmesi. 4) Artemis ile Apollon’un korudukları altın boynuzlu Kyreneaia geyiğini yakalayıp Eurystheus’a teslim etmesi. 5) Sytmphalos Gölü’nün insan etiyle beslenen kartallarını oklarıyla öldürmesi. 6) Poseidon’un öç almak amacıyla Girit Kralı Minos’a gönderdiği azgın boğayı yatıştırıp Girit’ten uzaklaştırması. 7) Atlarını insan etiyle besleyen Trakya Kralı Diomedes’i öldürmesi. 8) Amazonları yenip kraliçeleri Hipployte’nin büyülü kemerini Eurystheus’un kızı Admete’ye vermesi. 9) Alpheios ve Peneios ırmaklarının yataklarını değiştirerek Augias’ın ahırlarını temizlemesi. 10) Geryoneus’u öldürüp sürülerini Eurystheus’a teslim etmesi. 11) Batı Kızlarının bahçesinden altın elmaları kaçırması. 12) Theseus’u Ölüler Ülkesi’nden kaçırması.


Leave A Reply