Herbert Spencer’dan Anlamlı Sözler Alıntılar – Herbert Spencer Sözleri

0

Ünlü filozof Herbert Spencer’dan düşündüren sözler. Herbert Spencer’ın hayata, adalete bilgiye dair özlü resimli sözleri, alıntılar.

Herbert Spencer Sözleri

***Bilge adam, geçmişin soyundan geldiğini, geleceğin ebeveyni olduğunu hatırlamalıdır.
Herbert Spencer

Advertisement

***Sağlığın korunması bir görevdir. Çok az kişi fiziksel ahlak diye bir şeyin olduğu bilincinde görünüyor.
Herbert Spencer

Herbert Spencer Kimdir?

***Evrim teorisinin gerçeklerle yeterince desteklenmediğini düşüncesizce savunanlar, kendi teorilerinin hiçbir gerçekle desteklenmediğini unutmuş görünüyorlar…
Herbert Spencer – Zihin, Ahlak ve Beden Eğitimi

Herbert Spencer Sözleri

Advertisement

***Hükümet esas olarak ahlak dışıdır.
Herbert Spencer

***Medeniyet belirsiz, tutarsız bir homojenlikten kesin, tutarlı bir heterojenliğe doğru bir ilerlemedir.
Herbert Spencer

***Herkes özgür olana kadar hiç kimse kusursuzca özgür olamaz; herkes ahlaklı olana kadar kimse mükemmel ahlaklı olamaz; herkes mutlu olana kadar kimse kusursuzca mutlu olamaz.
Herbert Spencer

***Sosyal koşulların öngördüğü sınırlar dahilinde bireysel mutluluğun arayışı, en büyük genel mutluluğa ulaşmak için ilk şarttır.
Herbert Spencer

Herbert Spencer Sözleri

***Evrenin büyüklüğü ne kadar? Sonsuz.. Ama daha kanıtlanmadı. Aşk da öyle.
Herbert Spencer

Advertisement

***Yirmi yaşında yakışıklı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin olmayan insan, hiç bir zaman yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı olamaz.
Herbert Spencer

***Bilim, insan uğraşlarının bütün türleri için en mükemmel rehberdir.
Herbert Spencer

***Toplum üyelerinin yararı için vardır, üyeleri toplumun yararı için değil.
Herbert Spencer
Herbert Spencer Sözleri

***Burada mekanik terimlerle ifade etmek istediğim en güçlü olanın hayatta kalması, Darwin’in “doğal seleksiyon” veya yaşam mücadelesinde tercih edilen ırkların korunması olarak adlandırdığı yaşamdır.
Herbert Spencer

***Bütün sosyalizm köleliği içerir.
Herbert Spencer

***Hepimiz önyargıyı kötüleriz, ama hala önyargılıyız.
Herbert Spencer

***Bir jüri, ortalama cehaletteki on iki kişiden oluşur.
Herbert Spencer

***Bilim organize bilgidir.
Herbert Spencer

Herbert Spencer Sözleri

***Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kime tümüyle ahlaklı olamaz.
Herbert Spencer

***Kuşatıcı ve mükemmel bir dikkat ve gözlem, bütün büyük başarıların temelidir.
Herbert Spencer – Zihin, Ahlak ve Beden Eğitimi

Advertisement

***Bir erkeğin bilgisi, ne kadar fazla olursa, düzenli olmadığında kafası karışır.
Herbert Spencer

***Özel görevleri ne olursa olsun, her bir döneme ait kurumların, milli düşüncede bir ortak kökene sahip olmaları yönünden bir aile gibi olmaları gerekir.
Herbert Spencer – Zihin, Ahlak ve Beden Eğitimi

***Okuma vekaleten görmektir.
Herbert Spencer

Herbert Spencer Sözleri

***İnsanın ahlaki bir varlık olarak en önemli özelliği oto kontrol sistemidir.
Herbert Spencer

***Zihinsel güç, beslenmemiş beyinlerden alınamaz.
Herbert Spencer

***Eğitim tamamen yaşamaya hazırlıktır.
Herbert Spencer

***Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.
Herbert Spencer


Leave A Reply