Herkül Kimdir? Herkül Hakkında Bilgi

1

Yunan mitolojisinin en ünlü kahramanlarından olan Herkül’ün ve ya diğer adı ile Herakles kimdir? Herkül’ün hikayesi ve ünlü 12 görevin detayları.

Mitoloji Kahramanı Herkül Heykeli

Mitoloji Kahramanı Herkül Heykeli

Yunan mitolojisinde sözü geçen, çok kuvvetli olması ile tanınan bir kahramandır. Romalılar onu Hercules (Herkül) adıyla anmışlardır. “Herkül gibi kuvvetli” sözü bizim dilimize de geçmiştir.

Advertisement

Efsaneye göre Herkül’in babası tanrıların kralı Zeus, annesi de Alkmene adında bir prensesti. Zeus’un asıl karısı Hera, kocasının bu prensesten bir oğlu olduğunu haber alınca çok kızdı ve Herkül’e düşman oldu. Onu öldürmek için fırsat kollamaya başladı. Çocuk daha beşikteyken Hera onun üzerine iki büyük zehirli yılan saldırttıysa da Herkül küçük elleriyle bu yılanları tutup attı.

Herkül büyüyünce Thebes Kralı Kreon’un kızı Megara ile evlendi. Hera ona karşı beslediği kinden hala vazgeçmemişti. Bir gün Herkül’ün delirmesini sağladı. Herkül delirince karısını, çocuklarını yakarak öldürdü. Sonra aklı yerine gelince işlediği büyük suçtan dolayı vicdan azabı çekmeye başladı.

Bir kahin ona bu azaptan ancak on iki görevi yerine getirmekle kurtulabileceğini söyledi. İlk görev Nemea Aslanı diye tanınan yırtıcı bir hayvanı öldürmekti. Herkül aslanı elleriyle öldürdü ve postunu krala götürdü.

İkinci görev, dokuz başlı bir canavar olan Hydra’yı öldürmekti. Bu canavarın bir başı kesilince, yerine iki baş çıkardı. Herkül Hydra’nın sekiz başını yaktı, dokuzuncu başını da bir kayanın altına sıkıştırdı sonra zehirli oklarla canavarı öldürdü.

Advertisement

Üçüncü görev altın boynuzlu Arkadia Geyiği’ni yakalamaktı. Çok hızlı koşan bu geyiği Herkül uzun bir kovalamadan sonra yakaladı ve omuzları üzerinde krala getirdi.

Herkül’ün dördüncü görevi Erymanthus’ taki yaban domuzunu yakalamaktı. Bunu da başardı. Beşinci görev, Elis Kralının ahırlarının temizlenmesiydi. Herkül, iki ırmağın yollarını bu ahırlara çevirerek onları bir günde temizledi. Altıncı görev, Stymphalus Gölü’ ndeki kuşları öldürmekti. Bunlar insan eti yiyen vahşi yaratıklardandı. Herkül önce Athena‘nın çıngırağını çalarak kuşları korkuttu; sonra da onları zehirli okları ile vurdu.

Yedinci görev, Girit’teki deli boğayı yakalamaktı. Herkül adayı alt üst eden bu boğayı da yakalayıp omzunda taşıyarak krala getirdi.

Sekizinci görev, Diomedes’in, insan eti yiyen vahşi atlarını yakalamaktı. Herkül önce Diomedes’i öldürdü, etini atlara yedirdi; sonra da atları yakaladı. Dokuzuncu görev Amazonlar’ın Kraliçesi Hippolyta’nın kuşağını ele geçirmekti. Amazonlar denilen bu savaşçı kadınlar Herkül’e önce iyi davrandılar sonra Hera onları Herakles’in aleyhine çevirdi. Herkül Amazonlar’la savaşmak zorunda kaldı Hippolyta’nın kuşağını ele geçirerek kralın yanına döndü.

Herakleş’in onuncu cezası, üç gövdeli Geryon Öküzü’nü yakalamaktı. Akdeniz’de bir adada yaşayan bu öküzü yakalayabilmek için Herkül önce iki kafalı nöbetçi köpekleri öldürdü. Böylece öküzü yakalayıp krala getirdi.

Onbirinci görev, Hesperides elma bahçesindeki altın elmaları ele geçirmekti. Herkül bu görevi yerine getirebilmek için göklere destek olan Atlas’tan yardım istedi. Atlas, bu elmaları alıp getirinceye kadar dünyayı Herkülün taşımasını teklif etti. Yalnız, elmaları getirdikten sonra dünyayı onun omuzlarından geri almadı. Herkül çaresiz kalınca, Atlas’a, dünyayı taşıyacağını, fakat omuzuna bir destek buluncaya kadar ona izin vermesini söyledi. Atlas dünyayı yeniden omuzlarına alınca, Herkül elmaları kaparak kaçtı.

Advertisement

Sonuncu görev yeraltı dünyasının bekçi köpeği olan Kerberus’u dünyaya çıkarmaktı. Herkül ölüler ülkesinin tanrısı Plüton’dan izin alarak bu köpeği krala getirdi. Kral korkusundan kaçarak büyük bir kavanozun içine saklandı.

Herkül bu 12 görevi başarıyla sonuçlandırdıktan sonra serbest kalınca Deianira adında bir kadınla evlendi. Bu kadın Herkülü kıskandığından bir gün ona zehirli bir elbise giydirdi. Herkül zehirlenince o kadar büyük bir acı çekti ki en sonunda dağın tepesinde kütüklerden bir küme yaptı, bunların üzerine uzandı arkadaşı Philoktetes’ten kütükleri ateşe vermesini istedi. Böylece Herkülün vücudu yandı ve yok oldu. Ölümsüz olan ruhunu ise babası Zeus alarak Olimpos Dağı’na götürdü.


1 Yorum

Leave A Reply