Herodot (Herodotos) Hayatı

0
Advertisement

Herodot (Herodotos) Kimdir? Herodot hayatı, biyografisi, çalışmaları, tarihi, eserleri ile ilgili bilgi.

herodotHerodot; Eski Yunanlı tarihçidir (Bodrum/Halikarnassos İÖ 485-İtalya/ Thurium ya da Yunanistan/Atina İÖ 430).

Bir iç savaştan sonra Perslerin yönetimindeki anayurdundan temelli ayrılıp bir süre komşu İonia’da yaşadı. Daha sonra uzun yolculuklar gerçekleştirdi: Güneyde Mısır’daki Asvan’a; doğuda Asya’da Babil’e; kuzeyde Karadeniz kıyılarının en uzak köşelerine kadar. Bir süre de Perikles dönemi Atinası’nda yaşadıktan sonra 443’te Atinalılar’ın Güney İtalya’daki Thurium’u kolonileştirme eylemlerine katıldı. Mezarı daha sonra Thurium’da bulunduysa da, Atina’da ölmüş olabilir. “Tarihin Babası” adıyla anılan Herodotos’un Tarih adlı eseri, günümüze kalan en eski ve en önemli Yunanca düzyazı olduğu gibi, Batı uygarlığının da ilk tarihçesidir. Eserinde Yunanlılarla Persler arasında kendi kuşağının hemen öncesi olagelen Büyük Pers Savaşları’nı (İÖ 499-479) tanımlayıp anlatmaya çalışır. Herodotos gezdiği ülkelerin coğrafyası ve görenekleri, ayrıntılı olarak ele almıştır. Tarihçiler Herodotos’un Tarihi’ni dokuz kitaba böldüler. I. Kitap; Yunanistan ile Yakındoğu arasında düşmanlık ruhunun doğmasına yol açan efsanemsi kadın kaçırma öyküleriyle başlar, ardından gerçek tarihe dönüp önce Anadolu’da birçok Yunan devletçiğini fetheden Lidya Krallığı’nı ele alır. Kroisos’un hükümdarlığı döneminde Lidya, Perslerin eline geçince, bu kez tarihçi, kurucusu Kyros’un yönetiminde Pers İmparatorluğu’nun yükselişini anlatmaya koyulur. Daha sonra Perslerin eline geçiş sırasıyla Yakındoğu’nun önemli bölgelerini tek tek tanımlar, son bölümünde Babil’i ele alarak noktalanır. II. Kitabın tümü eskiliği nedeniyle Yunanlıları uzun süre etkileyen Mısır’a ayrılmıştır. Tarihçi burada Mısır’ın büyük yapılarını, ilk tarihini ve dinini tanımlarken, Nil Irmağı’nın yazın niye kabardığını da açıklamaya çalışır. III. Kitap’ta Pers Kralı Kambyses’in Mısır ve Cyrenaika’yı ele geçirmesini, Kambyses’in ölümü, bunu da İran’da Darius’un zaferiyle sonuçlanan bir ayaklanma izler. IV. Kitap, önce Darius’un 512’de ülkelerini ele geçirmeye çalıştığı İskitleri tanımlar, sonra da Libyalıları ele alır. Ancak, ana tehlike öğesi yine Pers yayılmasıdır. Son beş kitap Yunanlılarla Persler arasındaki çekişmeyi kronolojik sırayla tartışma konusu yapar. V. Kitap ile VI. Kitabın bir bölümü îonia Ayaklanması’na (İÖ 499 -494) yer verir. VI. Kitab’ın son bölümünde Maraton Savaşı anlatılır. Salamis Deniz Savaşı VIII. Kitab’ın tüm konusunu oluştururken, IX. Kitap, Plataiai kara savaşını ve Mykale’de Yunanlıların Pers filosuna saldırışını anlatır.

Yazıldığı dönemde büyük eleştiriler alan Herodotos Tarihi, 19. yüzyıla kadar güvenilmez bir eser olarak anıldı. Ancak Ortadoğu’da arkeoloji kazıların başlamasından sonra Herodot’un anlattıklarının doğru olduğu ortaya çıktı. Herodot, Batı tarihçiliğinin babası olarak bilinir.


Leave A Reply