Herşey Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Herşey Mi Her Şey Mi?

0

TDK (Türk Dil Kurumu) na göre herşey bitişik mi ayrı mı yazılır? Her şey yazımının doğrusu nasıldır? Yazım kuralları nedir?

tdk

Herşey Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumunun resmi web sitesine gidererek her şeyin yazımı ile ilgili araştırma yaparsanız, aradığınız sözcük bulunamadı uyarısı ile karşılaşırsınız. Çünkü herşey bitişik yazılmaz… En doğrusu her ve şey kelimelerini ayrı ayrı aramak olacaktır.

Herşey —– Yanlış Yazımı
Her şey —– Doğru yazımı

Her

Her kelimesi önüne geldiği ismin benzerlerini “teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı” anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren sözdür. Burada da şey kelimesinin önüne gelmektedir ve ayrı yazılması uygundur.

Şey

Şey kelimesi, madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir sözdür.

Örnek Cümleler

  • Hayatımdaki her şey yoluna girdi derken birden değişti.
  • Aramızdaki her şeyin bittiğini nasıl söylersin?
  • Ona baktığında her şeyi gözlerinden okumuştum.
  • Evdeki her şeyi taşımışlar, bize iş kalmadı.
  • Sana anlattığım her şeyi unut, tekrar anlatmaya başlayacağım.
  • Her şeye karşın iş adamlığı kanına işlemişti.

Her şey kelimesinin kullanıldığüı deyimlerimiz ve atasözlerimiz de vardır. Şimdi de deyim ve atasözlerindeki “her şey” in kullanımını ve anlamlarını görelim.

her şeyin yenisi, dostun eskisi

“dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır” anlamında kullanılan bir sözdür. (Atasözüdür)

her şeyin başı sağlık

insanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır anlamındadır. (Atasözüdür)

her şeye baş sallamak

karşısındakinin her sözünü uygun bulur görünmek anlamındadır. (Deyimdir)

her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter

her şey zamanında yapılmalıdır anlamına gelir. (Atasözüdür)

her şeyin yokluğu yokluktur

insana gerekli olan şey küçük ve değersiz de olsa yokluğunda kendini belli eder anlamına gelir. (Atasözüdür)

terazi tartıyla, her şey vaktiyle

her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır anlamındadır. (Atasözüdür)

Yukarıdaki deyim ve atasözlerinde de görüldüğü gibi her şey aslında bir kelime değil ayrı yazılan iki sözcükten oluşur. Bunun gibi “her biri”, “her bir”, “her gün” gibi sözcükler de ayrı yazılır.


Leave A Reply