Hezarpare Ahmet Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Hezarpare Ahmet Paşa Kimdir? Hezarpare Ahmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı sadrazamları hakkında bilgi.

Hezarpare Ahmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul ? – ay. y. 1648).

Sadrazam Kara Mustafa Paşa’ nın yanında çalıştı, bir süre tezkireciliğini yaptı. 1646’da sipahi bölüğü ağalığına getirildi. Aynı yıl vezir rütbesiyle defterdar oldu, 1647’de Sadaret Kaymakamlığına atandı. Görevde kaldığı on ay içinde Girit Savaşı aralıksız sürdü. Sadaretinin yedinci günü, cephane ve asker gönderdiği Girit’te Deli Hüseyin Paşa zaferler kazandı. Venediklilerle Dalmaçya kıyılarında savaşlar sürdürüldü. Venedik Donanması’nın Çanakkale Boğazı’nı kapatması onun zamanına rastlar. Padişahın amber ve samur merakı yüzünden, onu bu yolda elde etmeyi başardı, samur ve amber vergisi adlı bir vergi çıkardıysa da, ocak ağalan, ilmiye önde gelenleri, esnaf ve halk, sadrazama karşı cephe aldılar. Kara Murat Ağa, Fatih Camisi’ ne topladığı yeniçeri ileri gelenleriyle ulemayı sadrazama karşı kışkırttı. Çağırıldığı toplantıya gelmeyen sadrazam, padişahın desteğine karşın yakalanarak öldürüldü. Sultanahmet Meydanı’na kadar sürüklenen şişman vücudu, ayaklananlarca parça parça edildiğinden bin parça anlamına gelen “Hezârpare” diye anıldı.


Leave A Reply