Hidrojeoloji Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır? Görevleri

0
Advertisement

Hidrojeoloji Mühendisi nedir ve nasıl olunur? Hidrojeoloji Mühendisleri ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Hidrojeoloji Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Hidrojeoloji Mühendisleri, suyun Dünya kabuğu içinde ve arasında nasıl hareket ettiğini incelerler. Yağmur, kar ve diğer yağış biçimlerinin nehrin akışını veya yeraltı suyu seviyelerini nasıl etkilediğini ve yüzey suyunun ve yeraltı suyunun atmosfere nasıl geri döndüğünü veya nihayetinde okyanuslara nasıl ulaştığını incelerler. Hidrojeoloji Mühendisleri, suyun çevreyi nasıl etkilediğini ve çevrede yapılan değişikliklerin suyun kalitesini ve miktarını nasıl etkilediğini analiz eder. Su kalitesi ve bulunabilirliği ile ilgili sorunları çözmek için uzmanlıklarını kullanırlar.

Hidrojeoloji mühendisi

Ne İş Yapar?

Hidrojeoloji Mühendisleri tipik olarak aşağıdakileri yapar:

  • ***Hacim ve akarsu akışı gibi su kütlelerinin özelliklerini ölçer
  • ***PH veya kirlilik seviyeleri gibi belirli özellikleri test etmek için su ve toprak numuneleri toplar
  • ***Kirlenmenin, erozyonun, kuraklığın ve diğer sorunların çevresel etkileri hakkındaki verileri analiz eder.
  • ***Erozyon, sedimantasyon veya kirlenmenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmenin yollarını araştırır
  • ***Gelecekteki su kaynaklarını, kirliliğin yayılmasını, taşkınları ve diğer olayları tahmin etmek için bilgisayar modelleri kullanır
  • ***Hidroelektrik santralleri, sulama sistemleri ve atıksu arıtma tesisleri gibi su ile ilgili projelerin fizibilitesini değerlendirir
  • ***Yazılı raporlar ve bulgularının sunumlarını hazırlar

Hidrojeoloji Mühendisleri veri toplamak için uzaktan algılama ekipmanı kullanabilirler. Onlar veya denetlediği teknisyenler, genellikle bu ekipmanı kurar ve bakımını yapar. Hidrojeoloji Mühendisleri ayrıca toplanan verileri analiz etmek için sofistike bilgisayar programları kullanırlar. Bilgisayar modelleri genellikle Hidrojeoloji Mühendisleri tarafından karmaşık veri kümelerini anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Hidrojeoloji Mühendisleri ayrıca, işlerini yapmak için coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) ekipmanlarını kullanırlar.

Hidrojeoloji Mühendisleri, su kaynağını incelemek ve yönetmek için mühendisler, bilim adamları ve kamu görevlileri ile yakın işbirliği içinde çalışırlar. Çoğu mühendis belirli bir su kaynağında veya suyun göllerden ve akarsulardan buharlaşması gibi su döngüsünün belirli bir yönünde uzmanlaşmıştır.

Advertisement

Yeraltı suyu Hidrojeoloji Mühendisleri, Dünya yüzeyinin altındaki suyu inceler. Çoğu yeraltı suyu hidrolojisti, bir fabrikada, bir havaalanında veya bir benzin istasyonunda dökülen kimyasallarla kirlenmiş yeraltı suyunun temizliğine odaklanır. Bazıları yeraltı suyu, su tedarikine odaklanır ve kuyular için en iyi yerlere ve pompalama için mevcut su miktarına karar verir. Çoğu zaman, atıkların yeraltı suyunu kirletmemesini sağlamak için atık bertaraf sahalarını kurmak için en iyi yerler hakkında tavsiyelerde bulunurlar.

Yüzey suyu Hidrojeoloji Mühendisleri dereler, göller ve kar gibi su kaynaklarını inceler. Depo yöneticilerinin suyu ne zaman serbest bırakacakları veya depolayacaklarına karar vermelerine yardımcı olmak için kullanımı ve yağış verilerini izleyerek gelecekteki su seviyelerini tahmin ederler. Ayrıca taşkın tahminleri yaparlar ve taşkın yönetim planlarının geliştirilmesine yardımcı olurlar.

Su kalitesi alanında çabalarını yoğunlaştıran hidroloji eğitimi almış bilim insanları çevre bilimci ve uzmanlarıdır.

Eğitimi:

Hidrojeoloji Mühendisliği mesleğinin eğitimi, Üniversitelerin Mühendislik Fakültesinde “Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.

Nerelerde Çalışır?

Hidrojeoloji Mühendisleri sahada ve ofislerde çalışmaktadır. Bu alanda, hidrologların numune toplamak veya izleme ekipmanlarını okumak ve denetlemek için göllerde ve nehirlerde beklemesi gerekebilir. Ofiste, verileri analiz etmek ve bulgularını modellemek için bilgisayarları kullanarak zamanlarını geçirirler. Hidrojeoloji Mühendislerinin ayrıca belirli bölgelerdeki yüzey ve yeraltı suyunun durumunu ayrıntılandıran raporlar yazması gerekir. Birçok iş önemli seyahat gerektirir. Özel sektördeki işler uluslararası seyahat gerektirebilir.

Hidrojeoloji mühendisleri Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı, İller Bankası, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Belediyeler gibi kamu kurumlarında; sondaj ve su arıtma ile ilgili özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler

Advertisement

Hidrojeoloji Mühendislerinde Bulunması Gereken Özellikler;

Analitik beceri. Hidrojeoloji mühendisleri, sahada toplanan verileri analiz etmeli ve laboratuar testlerinin sonuçlarını incelemelidir.

İletişim yetenekleri. Hidrojeoloji mühendisleri, araştırma yöntemlerini ve bulgularını belgeleyen ayrıntılı raporlar hazırlar. Bulgularını devlet memurları veya kamuoyu gibi teknik bir geçmişi olmayan insanlara sunmak zorunda kalabilirler.

Eleştirel düşünme becerileri. Hidrojeoloji mühendisleri, su arzı risklerini kirlilik, sel, kuraklık ve diğer tehditlerle değerlendirir. Bu tehditleri ele almak için su yönetimi planları geliştirirler.

Kişilerarası beceriler. Çoğu Hidrojeoloji mühendisleri, diğer mühendisler, teknisyenler ve diğer bilim insanlarıyla çok çeşitli bir ekibin parçası olarak çalışır.

Fiziksel dayanıklılık. Sahada olduklarında, test ve örnekleme ekipmanı taşırken uzak yerlere yürüyüş yapmaları gerekebilir.


Leave A Reply