Hidrosferin (Su Küre) Önemi

0
Advertisement

Su küre olarak da bilinen Hidrosfer neden önemlidir? Hidrosferin özellikleri ve canlılar, insanlar için önemi nedir, hakkında bilgi.

Hidrosferin (Su Küre) Önemi

Dünyadaki su miktarının ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Dünya uzaydan bakıldığında, mavi gözüküyor. Araştırmalara göre, dünyanın yaklaşık% 71’i suyla kaplıdır. Sular okyanuslarda, göllerde, nehirlerde ve akarsularda bulunur ve yeraltı suyu olarak yeraltında depolanır. Bir miktar buzda tutulur. Su ayrıca atmosferde su buharı şeklinde bulunur.

Yeryüzünde bulunan suyun tamamı Hidrosfer olarak bilinir. Hidrosfer, Dünya’nın su bileşenidir.

Hidrosfer daima hareket halindedir. Nehirlerin ve akarsuların hareketi görülebilir, ancak gölet ve göllerdeki suyun hareketi daha az belirgindir. Suyu kutuplar ve tropik bölgeler arasında hareket ettiren denizlerin ve okyanusların hareketleri de kolayca görülebilir. Bu tür hareketler, tropik bölgelerde ılık suların kutuplara ve kutuplardan soğuk suların tropik bölgelere doğru hareket ettiren akıntılarla sağlanır. Bu akıntılar okyanus yüzeyinde ve okyanusun derinliklerinde bulunur.

Hidrosfer, gezegenimizdeki canlılar için hayati bir role sahiptir.

Advertisement

Aşağıda hidrosferin önemi listelenmektedir.

Hidrosferin temel önemi, suyun çeşitli yaşam formlarını sürdürmesi ve ekosistemlerde ve atmosferde önemli bir düzenleyici rol oynamasıdır. Hidrosfer, Dünya yüzeyinde bulunan tüm suyu kapsar. Tuzlu su, tatlı su ve donmuş su ile yer altı suyunu ve atmosferin alt seviyelerinde su içerir.

Su canlı hücrelerin en önemli parçasıdır

Canlı organizmadaki her hücre yaklaşık % 75 sudan oluşur, dolayısıyla hücrenin uygun şekilde işlev görmesi için suya ihtiyaç vardır. Su olmadan hücreler normal işlevleri yerine getiremez ve hayat su olmadan var olamaz.

İnsani ihtiyaçlar

İnsanlar birçok yönden suyu kullanırlar. İçme suyu en bariz kullanımdır, fakat aynı zamanda yıkanma ve temizlik gibi evsel amaçlı ve sanayide de kullanılır. Su, hidroelektrik yoluyla elektrik üretilmesinde de kullanılmaktadır.

Su yaşam alanı sağlar

Hidrosfer birçok bitki ve hayvanın yaşaması için yer sağlar. CO2, O2, amonyum ve nitrit (NO-2) gibi besin maddeleri, iyonlar ve birçok gaz suda çözülür. Bu maddelerin sudaki varlığı yaşamın var olması için şarttır.

İklimin Düzenlemesi

Suyun özgül ısısı kendine has özellikleridir. Suyun ısınması ve soğuması çok zaman alır. Bu durum, yeryüzündeki sıcaklığın, yaşamak için kabul edilebilir bir aralıkta kalmasının sağlanmasına yardımcı olur.

Advertisement

Bunlar suyun gezegende oynadığı fonksiyonlardan sadece birkaçıdır.


Leave A Reply