Hikaye Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Hikaye ne anlama gelir? Hikaye kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
“Salonunda toplanmıştık geçen gece beş on kişi / Vardı onun kendine has bir hikâye söyleyişi” – E. B. Koryürek
2. Aslı olmayan söz, olay
“Anlattıkları hep hikâye idi.”
3. edebiyat Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü, öykü
4. Hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmişi
5. Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili her türlü bilgi, epikriz
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
“Eve geldim, olup biteni hikâye ettim.” – B. Felek
Yalın zamanlı bir fiilin geçmişte yapıldığını anlatan, idi > -di ekiyle kurulan kip
“(geldi + idi) > geldiydi, (gelse + idi) > gelseydi.”
1. Ayrıntılı olayları ve kişi kadrosu geniş olan hikâye türü, uzun öykü
2. Anlatması uzun sürecek olan, ayrıntıları çok konu
3. Bir konu anlatılmak istenmediğinde geçiştirmek amacıyla söylenen bir söz
1. Bir kişinin hayatı boyunca geçirdiği önemli olaylar ve evrelerin bütünü
“Acıklı hayat hikâyesini kendi ağzından dinleyenler gözyaşlarına boğuldu.” – L. Tekin
2. Öz geçmiş
Uzayıp giden, bir türlü sonuca bağlanamayan sorun
“Kırk üç senelik fırka ve siyaset maceralarını dinlerseniz bir yılan hikâyesi dinler gibi bunalırsınız.” – Y. K. Beyatlı


Leave A Reply